1.5 C
Bratislava
streda, 26 januára, 2022

Digitálny COVID preukazu EÚ o očkovaní bude platiť 9 mesiacov

Od 1. februára bude platnosť tohto dokladu...

COVID-19: Pribudlo 9.855 prípadov a 23 úmrtí

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny...

Karanténa bude len 5-dňová. Záležať bude od priebehu

Podľa hygienikov ide o snahu zachovať chod...

Vláda schválila reformu ambulantnej starostlivosti

SlovenskoVláda schválila reformu ambulantnej starostlivosti

Reforma ambulantnej siete dostala zelenú. Podľa ministerstva zdravotníctva zlepší dostupnosť ambulantnej starostlivosti na Slovensku

Vláda SR na svojom zasadnutí schválila dva návrhy nariadení na systematické zlepšenie dostupnosti ambulantnej starostlivosti, ktorá v budúcnosti podľa rezortu zdravotníctva prinesie zlepšenie dostupnosti ambulantnej starostlivosti v regiónoch.

Na rozdiel od predošlého stavu ide o dynamické definovanie siete na základe určených parametrov s každoročným vyhodnocovaním, monitorovaním siete a klasifikáciou okresov ako zabezpečených, nedostatkových, rizikovo nedostatkových a kriticky nedostatkových, čím sa určili jasné parametre.

Zámerom prvého predloženého návrhu nariadenia je definovať postup a podrobnosti nového spôsobu definovania verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú všeobecnú ambulanciu so zohľadnením potrebnej kapacity – teda, aby bol dostatok všeobecných lekárov, ako aj miestnej dostupnosti, zohľadňujúc čas dojazdu na úrovni okresov.

- Inzercia -

Definuje tiež parametre potrebné na každoročné vyhodnocovanie stavu siete, akými sú: maximálny čas dojazdu, spôsob výpočtu miestnej dostupnosti, spôsob výpočtu potrebnej kapacity, normatívny počet kapitovaných poistencov, spôsob určenia hodnôt vnútroštátnej migrácie, parametre klasifikácie okresov a podrobnosti o postupe, povinných subjektoch, sprístupňovaných údajoch a o výsledkoch vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Zavádza nový nástroj na identifikáciu rizikových okresov, kde nie je dostatočne zabezpečená všeobecná ambulantná starostlivosť. Parametre pre klasifikáciu okresov sú: počet poistencov okresu, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, miera naplnenia potrebnej kapacity a demografická štruktúra všeobecných lekárov.

Dôsledok tejto legislatívnej úpravy vyplývajúcej z vládneho návrhu zákona, a teda aj dôsledok formovania novej verejnej minimálnej siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti, bolo nevyhnutné premietnuť do nariadenia vlády, ktoré doposiaľ určovalo minimálne počty všeobecných lekárov v krajoch a nezohľadňovalo žiadne ďalšie parametre definície verejnej minimálnej siete uvedené vo vládnom návrhu zákonu.

Schválené nariadenia je možné považovať za začiatok reformy ambulantného sektora v SR, ktorej cieľom je zabezpečiť dostatok všeobecných lekárov pre občanov naprieč Slovenskou republikou, a aj tým zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej krajine. 

- Inzercia -

Mohlo by sa vám páčiť

Pozri tiež ďalšie články:

Obľúbené