3.4 C
Bratislava
streda, 26 januára, 2022

Digitálny COVID preukazu EÚ o očkovaní bude platiť 9 mesiacov

Od 1. februára bude platnosť tohto dokladu...

COVID-19: Pribudlo 9.855 prípadov a 23 úmrtí

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny...

Karanténa bude len 5-dňová. Záležať bude od priebehu

Podľa hygienikov ide o snahu zachovať chod...

Prezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

Krátke správyPrezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

V prípade zmien týkajúcich sa policajtov prezidentka považuje cieľ navrhovanej úpravy za legitímny, no nemožno ho podľa nej dosiahnuť v rozpore s legislatívnymi pravidlami, cez posilňovanie kompetencií politických predstaviteľov a spôsobmi, ktoré sú podľa judikatúry súdov problematické. 

„Táto úprava oslabuje princíp politickej neutrality štátnej služby, princíp profesionality štátnej služby, a zároveň priamo mení obsah princípu stability štátnej služby. Vedúci zamestnanci, ktorých bude možné odvolať z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu, budú vystavení pokušeniu vykonávať štátnu službu v prospech aktuálneho politického vedenia príslušného štátneho orgánu, teda nie politicky neutrálne. Osobitný význam to má najmä v oblasti miestnej štátnej správy, ktorej apolitickosť a profesionalita sú kľúčové,“

uviedla Čaputová

Takéto znenie zákona o štátnej službe je podľa prezidentky v rozpore s odporúčaniami viacerých medzinárodných inštitúcií (Rada EÚ, Európska komisia a OECD), a tiež je v rozpore aj s našimi vlastnými záväzkami o profesionalizácii štátnej správy a jej odpolitizovaní.

So znením zákona nevyjadrila súhlas ani Legislatívna rada vlády SR a zásadný nesúhlas vyjadrila aj Rada pre štátnu službu.

- Inzercia -

Prezidentka je presvedčená, že legitímny cieľ skvalitnenia a zefektívnenia štátnej služby sa dá dosiahnuť už teraz, a to dôsledným, systematickým a zodpovedným využívaním existujúcich mechanizmov v zákone o štátnej službe, najmä služobného hodnotenia a disciplinárnej zodpovednosti.

„Tieto mechanizmy spolu s riadne vykonávanými výberovými konaniami tvoria základné nástroje pre dosiahnutie cieľa depolitizovanej, profesionálnej a nezávislej verejnej služby. Zavádzanie nesystémových úprav zvyšujúcich mieru politických zásahov do štátnej služby tento cieľ nenaplní,“

povedala Čaputová.

Prezidentka zároveň vetovala aj novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá bola k prerokúvanému zákonu o štátnej službe vložená prílepkom.

Tento postup je v rozpore s legislatívnymi pravidlami, keďže sa v jednom zákone mení iný, nesúvisiaci zákon.

Prezidentka poukázala na to, že takmer totožná právna úprava už bola platná medzi rokmi 2010 – 2016 a viedla k mnohým súdnym sporom, v ktorých súdy považovali rozhodnutia vydávané na základe tohto ustanovenia za nezákonné a v rozpore s ústavným právom na súdnu ochranu. Potvrdzuje to aj nález ústavného súdu z 24. apríla 2013.

„Hoci sledovaný cieľ navrhovanej úpravy, a to zavedenie efektívneho nástroja, ktorý umožní pružne reagovať na personálne potreby, nevyhnutné pre profesionalizáciu príslušníkov Policajného zboru SR, považujem za legitímny. Nemožno ho však dosiahnuť v rozpore s legislatívnymi pravidlami, cez posilňovanie politických predstaviteľov a spôsobom, ktorý je podľa judikatúry súdov problematický,“

doplnila Čaputová.
- Inzercia -

Mohlo by sa vám páčiť

Pozri tiež ďalšie články:

Obľúbené