3.4 C
Bratislava
streda, 26 januára, 2022

Digitálny COVID preukazu EÚ o očkovaní bude platiť 9 mesiacov

Od 1. februára bude platnosť tohto dokladu...

COVID-19: Pribudlo 9.855 prípadov a 23 úmrtí

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny...

Karanténa bude len 5-dňová. Záležať bude od priebehu

Podľa hygienikov ide o snahu zachovať chod...

Od dnes sa uvoľňujú opatrenia pre hromadné podujatia

COVID-19OpatreniaOd dnes sa uvoľňujú opatrenia pre hromadné podujatia

Úrad verejného zdravotníctva včera zverejnil vyhlášky k hromadným podujatiam. Pre nízke riziko bude možné obsadiť až 50% kapacity.

Ministri sa v pondelok dohodli na úprave podmienok pre organizovanie hromadných podujatí. Ministri sa dohodli, že hromadné podujatia sa rozdelia na nízko, stredne a vysoko rizikové a podľa toho budú platiť podmienky.

Po novom budú rovnaké podmienky platiť vo všetkých okresoch a teda nebude platiť rozdelenie okresov podľa farby. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tiež potvrdil, že sa Slovensko k regionálnemu COVID automatu už nevráti. Ministri by mali dnes na vláde schvaľovať nový manuál, ktorým sa budú opatrenia riadiť.

Účinnosť vyhlášky je o d 12.1.2022 a vyhlášku v plnom znení nájdete vo vestníku Úradu vlády.

Tri základne skupiny hromadných podujatí

- Inzercia -

Hromadné podujatia sa po novom podľa vyhlášky hlavného hygienika delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Nízko rizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Stredne rizikové podujatia

účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

Vysoko rizikové podujatia

hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo

iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

 • režim OP,
 • maximálne 20 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia

(upravuje ich paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.,
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Špecifické podmienky pre niektoré podujatia

(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia,

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • akazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie)

Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby

 • nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb,

Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6),
 • Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP.

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

 • režim OP,
 • najviac 100 osôb,

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov

 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Príklad: Medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

- Inzercia -

Mohlo by sa vám páčiť

Pozri tiež ďalšie články:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Obľúbené