Viac

  Očkovanie je naša šanca

  Ako sa vrátiť k normálnemu životu, tak ako sme ho poznali pred pandémiou COVID-19. Očkovanie nebráni len nákaze, ale vďaka očkovaniu sa výrazne znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia, hospitalizácie a smrti. Ochorenie COVID-19 zabilo na celom svete milióny ľudí, dajte vášmu životu šancu a nechajte sa zaočkovať.

  Očkovanie

  Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku prebieha už od decembra. Od tej doby sa podarilo zaočkovať viac ako 1,3 milióna Slovákov niektorou zo schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19. Na Slovensku sú momentálne schválené štyri vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

  Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva je počet nakazených medzi zaočkovanými výrazne nižší ako v prípade ľudí bez očkovania. Rovnako sa minimalizuje riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a úmrtia.

  Aktuálne sa na Slovensku očkuje štyrmi schválenými vakcínami – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (očkovanie prvou dávkou je pre nedostatok vakcín pozastavené) a jednorazovou vakcínou Johnson & Johnson. Aktuálne nie je možný výber vakcíny, ale ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že od 1. júna bude možné si vakcínu vybrať.

  Sú vakcíny bezpečné?

  Vakcíny proti Covid-19, ktoré sú dostupné na Slovensku, sú bezpečné z týchto dôvodov:

  • Všetky vakcíny prešli viacfázovým klinickým testovaním na veľkom počte dobrovoľníkov, ktoré následne preskúmala a schválila Európska lieková agentúra (a mnohé ďalšie liekové agentúry z ďalších krajín).

  Aj pri vakcíne proti ochoreniu COVID – 19, rovnako ako pri akomkoľvek inom očkovaní, existujú riziká. Naše zdravie je to najdôležitejšie, čo máme, preto treba otvorene hovoriť o výhodách i nevýhodách očkovania.

  V prípade očkovania proti COVIDU-19 sú riziká rádovo menšie v porovnaní s obrovskými benefitmi, ktoré nám vakcíny prinášajú, pretože nám umožnia postupný návrat do normálneho spôsobu života, na aký sme zvyknutí a na aký sa tešíme.

  Kto sa môže očkovať?

  Registrovať na očkovanie sa môžete na štátnej stránke korona.gov.sk. Prihlasovanie na očkovanie je dostupné pre všetkých od 16 rokov. Neznamená to však, že aj hneď dostanete termín očkovania. Termín očkovania sa prideľuje na základe veku alebo diagnóz, ktoré sú zaradené medzi stredne a ťažko chronické ochorenia.

  Vakcíny proti ochoreniu COVID–19 dostupné na Slovensku sú podávané v dvoch dávkach (okrem vakcíny od Johnson & Johnson, ktorá je len jednodávková), pričom druhá dávka očkovacej látky má byť podaná po uplynutí aspoň 28 kalendárnych dní odo dňa podania prvej dávky (pre vakcínu od AstraZeneca potom platí termín 10 až 12 týždňov po prvej dávke).

  Termín na podanie druhej dávky vakcíny Vám bude pridelený automaticky. V tomto prípade formulár nevypĺňajte. V prípade, že sa zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť úplne chránený pred ochorením COVID-19.

  COVID-19 zabíja

  Ochorenie COVID-19 zabíja a rozhodne nejde o „chrípočku“ ako sa snažili podsunúť aj niektorí slovenskí alebo svetoví politici. Ochorenie COVID-19 je smrteľné a zabíja. Iba na Slovensku je už viac ako 14-tisíc potvrdených obetí ochorenia.

  Na celom svete sú to milióny obetí. Ak by sa ešte našiel niekto, kto týmto údajom neverí môže si pozrieť aj poslednú štatistiku počtu úmrtí za marec 2021. Úmrtí je už šiesty mesiac po sebe viac ako je päťročný priemer. Tisíce zbytočne zmarených ľudských životov ľudí. Očkovanie je jedinou možnosťou ako boji s pandémiou aspoň neprehať.

  Nežiaduce účinky

  Veľa sa toho hovorí o nežiaducich účinkoch vakcín proti ochoreniu COVID-19. Prehľad všetkých hlásených nežiaducich účinkov každý týždeň zverejňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Aj keď sa o nežiadúcich účinkoch veľa hovorí a veľa píše, tak ich výskyt je minimálny.

  Celkovo bolo na Slovensku k 13. 5. 2021 podľa údajov NCZI prvou dávkou zaočkovaných 1.326.765 osôb, druhou dávkou 616.767 osôb. 

  Vakcína Prvá dávka Druhá dávka
  Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 764.595 osôb 516.898 osôb
  COVID-19 Vaccine Moderna 115.546 osôb 55.395 osôb
  Vaxzevria (AstraZeneca) 446.624 osôb 44.474 osôb

   

  Celkovo bolo teda na Slovensku podaných 1.943.532 vakcín a počet hlásení vedľajších nežiaducich účinkov dosiahol len 0,23% z podaných vakcín. Závažných nežiaducich účinkov bolo len 0,014%.

  Vakcína Počet hlásení
  Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 1.799 hlásení (111 závažných, z toho 1 úmrtie)
  COVID-19 Vaccine Moderna 300 hlásení (18 závažných, z toho 1 úmrtie)
  Vaxzevria (AstraZeneca) 2.380 hlásení (143 závažných, z toho 1 úmrtie)
  Neuvedený názov (informácie boli dožiadané) 13 hlásení

   

  Mierne nežiaduce účinky: môžu sa líšiť pri jednotlivých typoch vakcín, zväčša ide o bolesti v mieste vpichu, bolesť svalov, teplotu alebo únavu.

  Takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať relatívne bežne, treba s nimi rátať a môžu byť aj nepríjemné. Sú to však predvídateľné nežiaduce účinky, počíta sa s nimi, nie je to nič vážne a spôsobia maximálne krátkodobé nepohodlie.

  Závažné nežiaduce účinky: sú prísne sledované počas klinického testovania a ich zriedkavosť je základným predpokladom pre to, aby bola vakcína schválená.

  Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (výskyt menej ako 1/ 10 000 osôb) nemusia byť zachytené počas klinického testovania a môžu sa objaviť až po registrácii vakcíny. Liekové regulačné autority majú k dispozícii mechanizmus na ich včasné zachytenie a elimináciu.

  Dlhodobé nežiaduce účinky: tieto sa, prirodzene, nedajú odsledovať počas klinického testovania, môžeme však vychádzať z doterajšej skúsenosti: pri vakcínach, ktoré boli doteraz schválené Európskou liekovou agentúrou, prakticky neexistujú dlhodobé nežiaduce účinky.

  Na Slovensku má k dnešnému dňu platnú registráciu 82 vakcín. Ani v jedinom prípade sa nestalo, že by bola vakcína spätne deregistrovaná kvôli neskôr sa objavujúcim nežiaducim účinkom.

  Ak budú miliardy ľudí po celom svete zaočkovaných, prípady závažných nežiaducich účinkov sa budú objavovať a budú medializované. Pri takýchto správach je treba myslieť na dve veci: Bol preukázaný súvis s očkovaním? Aká je štatistická pravdepodobnosť výskytu závažnejšieho nežiaduceho účinku?

  Jednotlivé príbehy môžu znieť zle, ale treba si ich dať do pomeru s miliónmi úmrtí spojených s COVID–19 po celom svete. Kvôli existencii veľmi zriedkavých závažných nežiaducich účinkov vznikla debata o odškodňovacom fonde.

  Kde sa dozviem viac?

  Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19, ktorý spôsobil pandémiu a ochromil krajiny, rodiny, spoločnosti i jednotlivcov na celom svete, je očkovanie. Vedecké kapacity i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou. Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Keď je človek zaočkovaný, je menej pravdepodobné, že by mohol preniesť infekčnú chorobu na iné osoby. To znamená, že očkovanie môže pomôcť chrániť tých, ktorí sami nemôžu byť očkovaní.

  Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov, rizikových skupín a postupnému návratu do života bez obmedzení.

  K tomu, aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je v prípade COVID-19 potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie.

  Prečo sa dať zaočkovať?

  O očkovaní