Slovensko

COVID-19: Máme osem nových pozitívnych prípadov, urobilo sa 4742 testov

Na Slovensku bolo uplynulý deň otestovaných 4742 ľudí na ochorenie COVID-19 a z toho osem testov bolo pozitívnych.

Celkovo tak máme na Slovensku 1429 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz laboratóriá urobili celkovo 104606 testov na koronavírus SARS-CoV-2.  

Počet vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19 sa zvýšil o ďalších 21 a z ochorenia sa už zotavilo až 762 ľudí. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva 25. 

Hospitalizovaných je 167 pacientov. U 37 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú štyri osoby a na umelej pľúcnej ventilácii sú dvaja pacienti.

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj296
Bratislavský kraj0357
Košický kraj0236
Nitriansky kraj0104
Prešovský kraj1175
Trenčiansky kraj2159
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj3186

COVID-19: Slovensko otvára obchody. Musia však dodržiavať prísne pravidlá

Aj keď rozhodnutie o otvorení prevádzok padlo ešte v pondelok, Úrad verejného zdravotníctva vydal nariadenie až včera neskoro v noci. Obchodníci tak mali iba niekoľko hodín počas noci aby sa na otvorenie pripravili.

Otvoriť môžu všetky obchody bez toho aby sa riešila ich rozloha. Otvoriť tak môžu napríklad aj veľké obchody ako Ikea či napríklad veľké obchody so stavebninami.

Reštaurácie aj taxíky

Otvoriť môžu aj reštaurácie však zákazníci môžu sedieť len na letných terasách a navyše musia byť dodržané dvojmetrové rozostupy medzi stolmi. Pri jednom stole môžu byť najviac dvaja zákazníci alebo rodičia s deťmi. Otázne je koľko reštaurácií takto otvorí, keďže pre mnohých by to znamenalo mať otvorené pre pár stolov.

Za prísnych opatrení môžu začať jazdiť aj taxíky. Tie okrem dezinfekcie musia napríklad oddeliť priestor, kde sedí zákazník od vodiča. Zákazníci musia sedieť na zadných sedadlách a navyše môžu byť maximálne dvaja. Okrem toho musí mať taxikár medzi zákazníkmi minimálne 15 minút prestávku.

Ochranné štíty aj iné pravidlá pre seniorov

Prísne opatrenia budú musieť dodržiavať napríklad aj holičstva a kaderníctva. To môže skomplikovať ich otvorenie. Aby mohli otvoriť musia mať pre zamestnancov zabezpečené ochranné štíty.

Okrem toho musia aj oni v prevádzkach dodržiavať dvojmetrové rozostupy a tiež zabezpečovať dezinfekciu po každom zákazníkovi.

Úrad verejného zdravotníctva menil aj podmienky nakupovania pre seniorov a výrazne obmedzil rozsah prevádzok, kde sú povinný nákupné časy pre seniorov dodržiavať.

Mnohé neotvoria

Úrad verejného zdravotníctva to však zasa raz nezvládol. Opatrenie bolo na webe úrade zverejnené krátko po 22.00 hodine a mnohé obchody tak nemali dostatok času splniť prísne opatrenia.

Podobne postupoval pritom Úrad verejného zdravotníctva už viac krát, kedy napríklad zaviedol povinné nákupné časy pre seniorov vo všetkých prevádzkach. Mnohí obchodníci ani vtedy nemali čas na splnenie opatrení a navyše mnohí o tom ani nevedeli, keďže hlavný hygienik na to vôbec neupozornil.

Prísne opatrenia pre mnohých budú navyše znamenať aj vysoké náklady, ktoré sa im nevrátia pre obmedzenia. Mnohé hoteli napríklad už avizovali, že s tými tvrdými opatreniami sa im ani otvoriť neoplatí.  

Čo ostáva zatvorené

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:

prírodné a umelé kúpaliská,

telovýchovnošportové zariadenia,

zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku

fitness centrá,

prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru,

rekondičné pobyty.

Otvorené však môžu mať:

prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne,

vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,

zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  špeciálnych výchovných zariadení,

prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),

vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre,

vonkajšie turistické atrakcie,

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Otvoriť môžu aj menšie nákupné centrá

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,

predajní drogérie,

lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

predajní novín a tlačovín,

predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,

prevádzok telekomunikačných operátorov,

prevádzok verejného stravovania,

prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,

prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,

práčovní a čistiarní odevov,

prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,

prevádzok kvetinárstiev.

Čo musia dodržiavať obchodníci?

vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 3 nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,

otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,

medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,

za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,

vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,

zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu,

ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,

zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami,

zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,

vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,

upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

výučbu vykonávať dištančnou formou,

vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,

po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,

po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

V nedeľu zatvorené

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania nariaďuje Úrad verejného zdravotníctva SR  pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

V nedeľu môžu mať otvorené:

prevádzky veterinárnych ambulancií,

verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby, verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby

čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

prevádzky telekomunikačných operátorov,

prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,

prevádzky donáškových služieb,

prevádzky ubytovacích zariadení,

prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne

zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení

vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,

vonkajšie turistické atrakcie,

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Seniori už iba v potravinách a drogériách

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje Úrad verejného zdravotníctva umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Vyhradené časy pre seniorov tak opäť platia iba pre obchody s potravinami a drogérie. Ostatné prevádzky nemusia mať vyhradené hodiny len pre seniorov nad 65 rokov.

COVID-19: Pribudlo osem pozitívnych prípadov, otestovali 2060 ľudí

Na Slovensku bolo uplynulý deň otestovaných 2060 ľudí a z toho osem testov bolo pozitívnych. Pričom podľa informácie o premiéra Igora Matoviča však až šesť pochádzalo zo štátnej karantény.

„Včera 8 nových prípadov. Z toho 6 zachytených v povinnej štátnej karanténe,“ napísal premiér Igor Matovič na Facebooku.

Včera 8 nových prípadov. Z toho 6 zachytených v povinnej štátnej karanténe.

Uverejnil používateľ Igor Matovic Utorok 5. mája 2020

Celkovo tak máme 1421 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz laboratóriá urobili na Slovensku urobili celkovo 99864 testov na koronavírus SARS-CoV-2.  

Počet vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19 sa zvýšil o ďalších 98 a z ochorenia sa už zotavilo celkovo až 741 ľudí. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva 25. 

Hospitalizovaných je 159 pacientov. U 39 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 6 osôb a na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient. 

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj094
Bratislavský kraj0357
Košický kraj0236
Nitriansky kraj5104
Prešovský kraj0174
Trenčiansky kraj0157
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj3183

COVID-19: Od stredy sa majú otvárať ďalšie obchody a služby

Od stredy by sa mali otvoriť viaceré zariadenia, dôjde k spojeniu druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení. Po rokovaní konzília odborníkov o tom dnes informoval premiér Igor Matovič, ktorý zároveň vyzval na opatrnosť a dodržiavanie hygienických pravidiel.

„Nad očakávania sme dokázali byť úspešní,“ uviedol premiér Matovič. Zároveň však pripomenul, že hygienické opatrenia je potrebné prísne dodržiavať, nakoľko podľa odhadov na jeden pozitívny odhalený prípad pripadá 1600 až 4000 neodhalených prípadov – ľudí pozitívnych, bez akýchkoľvek príznakov. „Druhú vlnu si nemôžeme dovoliť,“ doplnil.

Obe vlny naraz

Od stredy 6. mája by sa malo otvoriť: ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb), po odchode hostí musí byť izba 24 hodín voľná.

Dnes takto. Sloboda je zodpovednosť. Verím, že túto skúšku spolu zvládneme.🍀#OdvážneÚprimnePreĽudí

Uverejnil používateľ Igor Matovic Pondelok 4. mája 2020

Za stanovených podmienok sa tiež otvoria: kaderníctva, pedikúry, manikúry, pribudnú aj holičstvá, kozmetika a soláriá, ďalej vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba (oddelený priestor a bez klimatizácie v zadnom priestore), bohoslužby a svadby.

Zároveň sa pripája aj pôvodne plánovaná tretia fáza: otvorenie ďalších obchodov a služieb bez obmedzenia čo sa týka rozlohy (okrem obchodných centier), verejné stravovanie – vonkajšie terasy (za stanovených podmienok – okraje stolov vzdialené dva metre od seba, pri jednom stole maximálne dvaja ľudia, dezinfekcia po každom zákazníkovi, na toaletách pre zákazníkov každú hodinu dezinfekcia dotykových plôch, k dispozícii dezinfekcia na ruky, jednorazové utierky, zákaz sušičov rúk).

K dispozícii budú aj rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene podľa podmienok. 

FÁZY UVOĽŇOVANIA OPATRENÍOd stredy, 6. mája, sa spustia 2. a 3. fáza uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s…

Uverejnil používateľ Úrad vlády Slovenskej republiky Pondelok 4. mája 2020

Môže sa aj spomaliť

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že naďalej budú platiť prísne hygienické opatrenia v prevádzkach – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi,  na jednu osobu v prevádzke musí pripadať 25 metrov štvorcových.

Zároveň premiér Matovič avizoval sprísnenie kontroly dodržiavania opatrení. Okrem toho sa sprísňuje tzv. kĺzavý medián, podľa ktorého sa bude riadiť otváranie a zatváranie obchodov. Znižuje sa z terajších 150 na 50, čo znamená, že pri 12-násobnom zhoršení situácie sa opatrenia spomalia.

“Vzhľadom na uvoľnenie otvárania prevádzok sa výrazne zvýšia kontroly dodržiavania stanovených hygienických podmienok. Naďalej platí zákaz stretávania sa na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pri sledovaní prechodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranica sledovaného ukazovateľa kĺzavého mediánu na 50,” spresnil premiér.

Plánované operácie

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zdôraznil, že je potrebné opäť rozbehnúť aj ďalšie výkony, operácie a činnosť ambulancií.

Poďakoval sa všetkým zdravotníckym pracovníkom za doterajšiu prácu a doplnil, že momentálne je na Slovensku dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

Štvrtá najskôr za dva týždne

“Takzvaná štvrtá, posledná fáza uvoľňovania pravidiel nenastane, vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom,” dodal predseda vlády SR.

Obchody podľa jeho slov však zostávajú až do odvolania každú nedeľu zatvorené.

COVID-19: Pribudol jeden pozitívny prípad, otestovali 1450 osôb

Testom na ochorenie COVID-19 sa v sobotu podrobilo 1450 ľudí, z toho len jedna osoba mala pozitívny výsledok.

Celkovo tak máme na Slovensku 1408 pozitívne otestovaných ľudí na koronavírus SARS-CoV-2. Doteraz laboratóriá urobili celkovo 96220 testov na toto ochorenie. 

Stúpol aj počet vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19 o ďalších 11 a celkom sa z ochorenia doteraz vyliečilo už 619 ľudí.
Našťastie si včerajší deň nevyžiadal žiadne úmrtie na ochorenie COVID-19. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva 24. 
Hospitalizovaných je 137 pacientov. U 42 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 7 osôb a na pľúcnej ventilácii je jeden pacient.  

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj094
Bratislavský kraj0355
Košický kraj1236
Nitriansky kraj097
Prešovský kraj0174
Trenčiansky kraj0157
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj0179

COVID-19: Pribudli štyri nové prípady, otestovali 3698 ľudí

Na Slovensku bolo v piatok otestovaných 3698 ľudí, z toho štyria mali pozitívny výsledok testu.

Celkovo tak máme na Slovensku 1407 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz sa u nás urobilo celkom 94770 testov na koronavírus SARS-CoV-2.  

Počet vyliečených pacientov z ochorenia COVID-19 sa zvýšil o ďalších 50 a z ochorenia sa už zotavilo 608 ľudí.
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil včera o jedno na celkovo 24. 
Hospitalizovaných je stále 142 pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. U 44 hospitalizovaných pacientoch bolo ochorenie COVID-19 aj potvrdené. 

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je aktuálne 5 osôb s ochorením COVID-19 a na umelej pľúcnej ventilácii je jeden pacient s potvrdeným ochorením COVID-19.

Počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za jednotlivé kraje:

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj094
Bratislavský kraj0355
Košický kraj0235
Nitriansky kraj197
Prešovský kraj2174
Trenčiansky kraj0157
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj1179

COVID-19: Máme sedem nových prípadov, otestovali 5150 ľudí

Na Slovensku bolo uplynulý deň otestovaných 5150 ľudí, z toho sedem testov bolo pozitívnych.

Celkovo tak máme na Slovensku 1403 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz sa u nás urobilo 91 072 testov na koronavírus. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 34 a celkovo sa tak z ochorenia COVID-19 na Slovensko zotavilo už 558 ľudí.
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva 23. 
Hospitalizovaných je 176 pacientov. U 52 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 5 osôb a na pľúcnej ventilácii je jeden pacient. 

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj194
Bratislavský kraj5355
Košický kraj1235
Nitriansky kraj096
Prešovský kraj0172
Trenčiansky kraj0157
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj0178

COVID-19: Pribudlo päť nových pozitívnych prípadov, otestovali 4584 ľudí

Na Slovensku bolo v stredu otestovaných 4584 ľudí, z toho päť testov bolo pozitívnych.

Celkovo tak je na Slovensku 1396 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz sa u nás urobilo 85 922 testov na koronavírus. 

Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 40 a z ochorenia sa už zotavilo 524 ľudí. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil na 23. Na ochorenie zomreli ďalší dvaja pacienti z DSS v Pezinku. Jednu zo skoršie potvrdených úmrtí na COVID-19 však ministerstvo zo štatistík vymazalo nakoľko sa pri pitve nepotvrdilo úmrtie na ochorenie COVID-19

Hospitalizovaných je 181 pacientov. U 56 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 8 osôb a na pľúcnej ventilácii žiadny pacient. 

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj193
Bratislavský kraj0350
Košický kraj1234
Nitriansky kraj096
Prešovský kraj1172
Trenčiansky kraj2157
Trnavský kraj0116
Žilinský kraj0178

COVID-19: nové sociálne opatrenie, príspevky na obedy aj pomoc pre materské školy

Cieľom je urobiť operatívne úpravy v poskytovaní štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré si vyžaduje krízová situácia.

V prvom rade ide o rodičov poberajúcich rodičovský príspevok. MPSVR SR navrhuje poskytovať rodičovský príspevok aj pre tých, ktorým práve v čase krízovej situácie (od 1. apríla 2020) zanikol nárok naň.

„Rodičom, ktorým zanikol nárok, má byť naďalej poskytovaný príspevok v sume, v akej ho dostávali doteraz. Platiť to bude počas celého obdobia trvania krízovej situácie,“ povedal minister práce Milan Krajniak s tým, že ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na mzdu pretože sa stará o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič bude mať nárok na rodičovský príspevok.

Ten bude v tomto prípade vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. platu.

Kto?

Týka sa to viacerých. Ide o rodičov starajúcich sa o dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku, resp. šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Zároveň nárok na príspevok budú mať aj rodičia ktorí majú zverené dieťa do náhradnej starostlivosti a uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti. Mesačný nárast odhaduje ministerstvo na cca 4 000 poberateľov rodičovského príspevku.

Dotácia na stravu

Ďalší ústretový krok spočíva v umožnení poskytovania dotácie na stravu tam, kde stravu deťom vydávajú bez potreby preukazovania dochádzky do materskej alebo základnej školy.

V zmysle opatrenia dostanú dotácie v čase krízovej situácie aspoň na minimálnej úrovni aj tie skupiny občanov, ktorí prišli o zárobkovú činnosť pre opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19, a nie sú oprávnení na pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti a nemajú právo ani na žiadnu pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory či sociálnej pomoci.

Títo ľudia budú mať nárok na dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, a síce 105 eur za mesiac marec a 210 eur za ďalšie mesiace do skončenia krízovej situácie. Ide najmä o cieľovú skupinu zamestnancov, ktorí v období pred vyhlásením mimoriadnej situácie pracovali na základe dohôd mimopracovného pomeru.

Pre sociálne slabších

Návrh tiež sleduje zabezpečenie pomoci pre ľudí bez domova ohrozených krízovou situáciou prostredníctvom poskytovania dotácií pre právnické osoby zabezpečujúce starostlivosť o túto cieľovú skupinu.

Zmeny sa budú týkať aj pomoci v hmotnej núdzi. Zavedie sa ochranný príspevok v sume 37,30 eura pre ľudí, ktorí počas koronakrízy nemôžu vykonávať aktivačné práce.

Na ochranný príspevok však budú mať po novom nárok aj príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, avšak len v prípade, že nemajú nárok na aktivačný príspevok.

Ochranný príspevok sa zavedie aj pre tých príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, s ktorými zamestnávatelia počas trvania krízovej situácie skončili právny vzťah, ktorý im zakladal nárok na príjem zo závislej činnosti.

Zmeny v dávkach

Navrhuje sa tiež upraviť uplatňovanie niektorých ustanovení právnych predpisov na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

„Myslíme teda na všetky spomínané skupiny, pretože predpisy upravujúce tieto dávky a príspevky sa upravia s ohľadom na špecifiká trvajúcej krízovej situácie a zabezpečí sa to, aby žiadna z osôb poberajúcich tieto dávky a príspevky nebola ukrátená z dôvodov, ktoré v čase krízovej situácie nevedela ovplyvniť. Zavádzame tiež preddavkové priznávanie a vyplácanie dávok a príspevkov, ak z objektívnych dôvodov v čase krízovej situácie nie je možné pri nových žiadostiach overiť splnenie podmienok nároku,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Predpokladá sa, že v roku 2020 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne 60793 súčasných domácností, resp. príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a 6079 predpokladaných nových príjemcov pomoci v hmotnej núdzi.

Pomoc pre materské školy

Vláda dnes schválila aj prvú pomoc pre materské školy. Na udržanie miest približne 21000 pedagogických a nepedagogických zamestnancov pôjde 90 miliónov eur z Operačného programu Ľudské zdroje.

Tie presunie vnútornou alokáciou na tento účel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z prioritnej osi vzdelávanie do prioritnej osi zamestnanosť, ktorá spadá pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vďaka týmto zdrojom bude po uvoľnení opatrení a znovuotvorení škôlok zabezpečená starostlivosť o deti, keďže zariadenia nebudú musieť svojich pracovníkov v aktuálnej situácii prepúšťať. Štát im totiž poskytne príspevok na mzdy zamestnancov vo výške 80 % ich priemerného zárobku za apríl, máj a jún.

„Ukázalo sa, že ten systém na podporu udržania pracovných miest veľmi dobre funguje aj napriek enormnému počtu žiadostí, za čo v prvom rade patrí vďaka zamestnancom úradov práce. Som rád, že môžeme túto pomoc rozšíriť aj na takúto špecifickú skupinu zamestnancov, ktorí sa starajú o naše deti. V priebehu niekoľkých dní zverejníme parametre projektu a začneme prijímať žiadosti,“ informuje minister Milan Krajniak.

COVID-19: Pribudlo sedem pozitívnych prípadov, otestovali 5472 ľudí

Na Slovensku bolo uplynulý deň otestovaných 5472 ľudí, z toho sedem testov bolo pozitívnych.

Celkovo tak máme na Slovensku 1391 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Doteraz sa na Slovensko urobilo 81338 testov na koronavírus. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve a celkovo ich je 22. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 61 a z ochorenia COVID-19 sa už zotavilo 484 ľudí. 
Hospitalizovaných je 180 pacientov. U 53 bolo ochorenie potvrdené. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 8 osôb a na umelej pľúcnej ventilácii žiadny pacient. 

Počet pozitívne testovaných za kraje

KrajPrírastokCelkovo
Banskobystrický kraj092
Bratislavský kraj2350
Košický kraj1233
Nitriansky kraj196
Prešovský kraj1171
Trenčiansky kraj1155
Trnavský kraj1116
Žilinský kraj0178

Matovič sa teší z dobrých čísel. Zabije to našu ekonomiku?

Slovenský premiér Igor Matovič mal dnes spolu s tímom odborníkom stretnutie a následne tlačovú konferenciu. Na nej pochválili ľudí za dodržiavanie pravidiel. Avšak aj napriek dobrým číslam nechce Matovič ustúpiť a začať rýchlejšie otvárať ekonomiku.

Matovič aj tím jeho odborníkov vyzvali ľudí, aby si to nepokazili nedisciplinovaným chovaním a porušovaním pravidiel. Niekoľkokrát zopakovali vetu – „Nepokazme si to!“.

Rýchlejšie nebude

Aj na priamu otázku novinárov k rýchlejšiemu otváraniu ekonomiky však Igor Matovič odpovedal negatívne. Podľa Matoviča by to mohlo uškodiť.

Okolité krajiny však pristúpili k razantnejšiemu skončeniu drastických opatrení ako je zatvorenie obchodov, či zákaz vychádzania.

Matovič však presadzuje pomalé otváranie prevádzok a jeden čas dokonca hovoril o „úplnom vypnutí“ Slovenska. Vláda výrazne obmedzila napríklad vychádzanie počas Veľkej noci.

“Pozitívny vývoj, ktorý môžeme v súčasnosti vidieť, je výsledkom  nariadených obmedzení, vlastnej zodpovednosti, ale i ekonomických strát, ktoré sme utrpeli,” uviedol premiér Igor Matovič. “Nepokazme si to, zostaňme naďalej zodpovední, odmenou za to bude možnosť postupne pokračovať v uvoľňovaní opatrení,” vyzval Matovič.

Zabíjať nemusí len COVID

Súčasný minister zdravotníctva SR Marek Krajčí poukázal na to, že systém nariadení, previazaný s ich dôsledným dodržiavaním vytvorili zo Slovenska príklad pre ostatné krajiny. Odborníci preto apelovali na zachovanie súčasného trendu a zodpovednosti.

Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská zdôraznila, že stále platí systém „niečo za niečo“. “Stále platia tie isté pravidlá, ak ich budeme dodržiavať, benefitom bude postupne väčšia voľnosť, ak však zodpovední nebudeme, môžeme tvrdo dopadnúť,” zdôraznila Kalavská.

Problémom však je, že ak budú pokračovať takéto drastické opatrenia, tak sa zrejme mnohé firmy ani otvorenia prevádzok nedočkajú. Skôr ako budú môcť otvoriť totiž mnohé z nich skrachujú.

Tisíce bez práce

Hromadné prepúšťanie oznámilo už niekoľko veľkých spoločnosti na Slovensku. Pomalé otváranie obchodov tak môže znamenať tisíce ľudí bez práce. Tí budú mať problém nájsť si novú prácu pre zvyšujúcu sa nezamestnanosť.

Slovensko pritom za posledné dni hlási iba minimálny nárast počtu chorých s ochorením COVID-19. Napríklad za včera pribudli iba tri nové prípady, za nedeľu to boli dokonca iba dva.

Ani sobota nebola nijako výrazná, keď pribudlo iba šesť prípadov ochorenia COVID-19. Vláda si pre otváranie ďalších obchodov stanovila pritom neprekročiť denný nárast počtu chorých o maximálne 100 prípadov. Slovensko pritom od začiatku šírenia ochorenia COVID-19 iba raz prekonalo hranicu 100 prípadov za deň.

Bolo to pritom ešte 8. apríla, kedy počas dňa pribudlo 101 nových prípadov za deň. V tento deň však do výsledného počtu započítali aj prvé výsledky z testov v rómskych osadách a ďalších takmer 40 prípadov boli navrátilci z rakúskeho Tirolska.

Ostatní sú rýchlejšie

Okolité krajiny oživujú ekonomiku oveľa rýchlejšie ako Slovensko. Slovensko ma výrazne pomalší plán oživenia ekonomiky a aj napriek minimálnemu prírastku nových prípadov nechce premiér Igor Matovič ustúpiť.

Napríklad v susednom Rakúsku už zvažujú otváranie reštaurácií barov, či hotelov. Rovnako v susednom Česku prebieha oživenie ekonomiky výrazne rýchlejšie ako na Slovensku.

Rakúsko aj Česko pritom k dnešnému dňu majú k dnešnému dňu výrazne väčší počet prípadov aj úmrtí. Platí to aj pri prepočte na počet obyvateľov.

Paradoxne tak nakoniec môžu väčšie škody napáchať opatrenia vlády, ktoré trvajú aj keď nárast počtu prípadov je len minimálny. Matovič aj mnohí odborníci však varujú pred veľkým optimizmom.

“Jedným je to, že upadneme do sebauspokojenia a opustíme doterajšiu disciplínu a zodpovednosť pri nosení rúšok a sociálneho odstupu. Druhým je režim na hraniciach,” uviedol Krčméry a poukázal na to, že prípadná druhá vlna epidémie je takmer vždy „importovaná“.  “Samozrejme, režim na hraniciach nesmie sankcionovať tých, ktorí nie sú rizikom,” dodal.