1.5 C
Bratislava
streda, 26 januára, 2022

Digitálny COVID preukazu EÚ o očkovaní bude platiť 9 mesiacov

Od 1. februára bude platnosť tohto dokladu...

COVID-19: Pribudlo 9.855 prípadov a 23 úmrtí

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny...

Karanténa bude len 5-dňová. Záležať bude od priebehu

Podľa hygienikov ide o snahu zachovať chod...

COVID-19: Od 3. januára budú môcť v režime OP otvoriť aj reštaurácie

COVID-19COVID-19: Od 3. januára budú môcť v režime OP otvoriť aj reštaurácie

V nadväznosti na rozhodnutie vlády SR sa s účinnosťou od 3. januára 2022 rozširuje možnosť poskytovania služieb prevádzok verejného stravovania. Budú sa môcť otvoriť aj pre konzumáciu na mieste, a to len pre osoby v režime OP.

Podmienky pre prevádzky:
 • maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia
 • konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,
 • zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.

Ma ximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.Účinnosť zmien je od 3. januára 2022.

- Inzercia -

Novelu vyhlášky nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva.

Pôvodný článok z 23. decembra 2021:

Úrad verejného zdravotníctva vydal novely vyhlášok, ktorými sa upravuje činnosť prevádzok, organizácia hromadných podujatí a režim na hraniciach. Nové vyhlášky už vstúpia do platnosti od 23. decembra. Po novom do vyhlášok pribudli aj usmernenia pre prípad kontraindikácie očkovania proti COVID-19.

Zmena definície režimu OP

Vo vyhláškach k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa mení definícia osoby v režime OP. Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Medzi osoby v režime OP zaradili hygienici po novom aj osobu, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktorá je zároveň schopná preukázať sa certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok a zároveň sa musí preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Po novom je teda režim OP nasledovný:
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Zmena kapacít v prevádzkach a na hromadných podujatiach

Kapacitné obmedzenia v prevádzkach a na hromadných podujatiach sa menia z 25 m2/osobu na 15 m2/osobu. Zmena vyplynula z návrhu ministerstva zdravotníctva, ktoré reagovalo na aplikačnú prax.

V prevádzkach i na hromadných podujatiach je totiž potrebné držať si odstup od iných ľudí v dvojmetrovej vzdialenosti, čo vychádza na plochu 16 m2/osobu. Slovensko sa teda vracia k zaužívanému kapacitnému limitu 15 m2/osobu.

Účinnosť zmien je od 23. decembra 2021.

Novely vyhlášok nájdete tu:

Zmeny v hraničnej vyhláške

V zozname rizikových krajín, ktorý bol stanovený pre variant omikron, po novom nebudú Seychely, Izrael a Hong Kong: zoznam sa pripravoval v krátkom čase s vtedy dostupnými informáciami, na základe nových údajov sa zoznam prehodnotil.

Po novom teda platí, že domáca izolácia bez ohľadu na očkovanie sa nariaďuje po príchode na Slovensko z Juhoafrickej republiky, Botswany, Namíbie, Lesotha, Eswaniti, Mozambiku a Zimbabwe.

Karanténa sa v prípade bezpríznakového priebehu končí:
 • bez absolvovania testu dovŕšením 14. dňa po vstupe na územie Slovenska,
 • v prípade testovania po obdržaní dvoch negatívnych výsledkov RT-PCR testu, pričom prvý test je možné absolvovať najskôr na prvý deň po príchode a druhý na ôsmy deň po príchode

Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa nemusia testovať, ich karanténa končí zároveň s ostatnými osobami v spoločnej domácnosti.

Tieto lehoty platia iba v prípade, ak sa u osôb neobjavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19. V prípade ich objavenia rozhoduje o ukončení karantény lekár. Karanténa je povinná aj pre ostatných členov domácnosti bez ohľadu na to, či sú kompletne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19.

Pojem kontraindikovaná osoba a preukazovanie sa touto skutočnosťou boli zosúladené s odborným usmernením ministerstvom zdravotníctva. Ostatné podmienky pre vstup takejto osoby na územie SR zostávajú nezmenené. Teda okrem tejto skutočnosti (tlačivo v prílohe 4 hraničnej vyhlášky) sa musia preukazovať aj potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Upravený zákaz vychdázania

Vláda od 23. decembra schválila úpravu zákazu vychádzania, ktorý platí od 20.00 do 5.00 hodiny ráno (nočný zákaz vychádzania). Od 23. decembra bude medzi výnimkami zo zákazu vychádzania aj cesta do predajne potravín a to vrátane ambulantného predaja.

Doterajšie pravidlá po 20.00 hodine neumožňovali ísť na nákup potravín a to napriek tomu, že predajne potravín patria medzi esenciálne prevádzky.

Pôvodný článok zo 17. decembra 2021:

Hygienici zverejnili dve vyhlášky, ktoré od piatku 17. decembra upravili opatrenia. Zmierňuje sa režim pre prevádzky a obchody a otvoriť budú môcť všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo.

Hygienici zároveň rozhodli aj o zmenách v organizovaní hromadných podujatí. Povolené budú hromadné podujatia pre maximálne 10 ľudí v režime OP (očkovaní, prekonaní) a povolia sa aj niektoré športové hromadné podujatia.

„Epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, napriek tomu, že pozorujeme jej zlepšenie v niektorých parametroch. Neprepadajme tak ilúzii, že ak sa uvoľňujú opatrenia, tak prichádzajú lepšie časy a môžeme stratiť ostražitosť,“

uviedli hygienici k zmierneniu opatrení.

Podľa hygienikov by sme mali myslieť na to, že stále nie je možné jasne povedať, ako sa bude v populácii správať nový variant omikron a aké zapríčiní dôsledky. Od 25. decembra sa otvoria aj ubytovacie zariadenia, ktoré už budú môcť ubytovať aj bežných hostí. Podmienkou bude režim OP a tie test. Test bude povinný aj pre zaočkovaných.

„Preto sa opäť obraciame na verejnosť a ešte raz dôrazne žiadame, aby sa obyvatelia zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a hromadného podujatia: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach či na povolených podujatiach menej ľudí,“

uviedli hygienici.

Podľa hygienikov je nevyhnutné, aby sme sa v interiéroch chránili respirátormi, udržiavali dostatočné odstupy od iných ľudí a dezinfikovali si ruky. Hygienici tiež odporúčajú vopred si premyslieť nákupy a kupovať radšej naraz viac vecí, ako sa opakovane vracať do obchodu.

„Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke,“

doplnili hygienici.

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021

Celé znenie vyhlášky k organizácii hromadných podujatí je zverejnená vo vestníku Úradu vlády.

Zmeny oproti pôvodnej vyhláške:
 • K povoleným podujatiam profesionálnych súťaží pribúda florbal (Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien)
 • Povoľujú sa tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP.
 • Povoľujú sa hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva vydanom po 17.12.2021.

Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia)

Aj naďalej sa zakazujú všetky hromadné podujatia a povolené sú len niektoré vybrané hromadné športové podujatia. Ostatné majú naďalej stopku.

Ktoré hromadné podujatia majú výnimku?

 • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce,
 • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP,
 • Zákaz konzumácie jedál a nápojov.
 • Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí,
 • Môžu sa konať jedine v režime OP,
 • Režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti.
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške,
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie).

Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora).

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške,
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie).

Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:
 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške,
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie).

Zákaz konzumácie jedál a nápojov. Neplatia žiadne kapacitné obmedzenia ani špeciálny režim.

Neplatia žiadne kapacitné ani iné obmedzenia.

 • Bez účasti divákov
 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6).

Všetci účastníci musia byť v režime OP.

Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):
 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.,
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Všeobecné opatrenia platia pre všetky povolené hromadné podujatia, pričom niektoré druhy hromadných podujatí majú vo vyhláške stanovené ešte špecifické podmienky pre ich organizáciu (napríklad sobášne obrady a obrady krstu a podobne).

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia MZ SR a zároveň sa preukáže certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Vyhláška k činnosti prevádzok

Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021

Kompletné znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je možné nájsť vo vestníku Úradu vlády SR.

Zmeny:
 • v režime OP sa otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice a vonkajšie športoviská,
 • obmedzenie otváracích hodín sa pre vybrané prevádzky stanovuje v súlade s uznesením vlády na 5:00 až 20:00,

Stále platí, že od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19. V prípade RT-PCR alebo LAMP nesmie byť test starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Zmena nastáva v tom, že povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre osoby od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

Pravidlá pre prevádzky po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia):

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín),
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • Zásielkový predaj tovarov,
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
 • Práčovne a čistiarne,
 • Čerpacie stanice,
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • Taxislužby,
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • Zberné dvory,
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP),
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu,

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

 • Predajne drogérie,
 • Predajne novín a tlačovín,
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
 • Kľúčové služby,
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzky fitness (od 5:00 do 20:00)

 • Autoškoly
 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 20:00)
 • Lanovky, vleky
 • Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice (od 5:00 do 20:00)
 • Vonkajšie športoviská
 • Reštaurácie a wellness v hoteloch len  pre ubytovaných (od 5:00 do 20.00)
 • Ostatné prevádzky obchodu môžu byť otvorené len v režime OP a do 20:00.

Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené.

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou,
 • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (podrobne popísané nižšie v odseku pre hotely.
Podmienky pre otvorené prevádzky: 
 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom,
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime.
Kapacitné obmedzenia:
 • 1 osoba na 15 štvorcových metrov,
 • ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky.
Špeciálne opatrenia a podmienky pre jednotlivé prevádzky:
 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti),
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom.

Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.

Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu.

 • len pre OP,
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas.

otvorené len pre OP

 • po každom výcviku dezinfikovat interiér trenažéru,
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky,
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 15 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30,
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár.

Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia.

Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19: RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre deti od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %, zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo výlučne pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia.

V hotelových reštauráciách musia byť stoly vzdialené od seba minimálne 2 metre a služby môžu byť poskytované výlučne pre sediacich zákazníkov. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20:00.

 • len v režime OP,
 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %,
 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.).
 • len v režime OP,
 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí,
 • povinný zoznam návštevníkov prevádzky.

Maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. 

 • len v režime OP,
 • maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových alebo najviac 30 osôb.
 • výlučne individuálne prehliadky,
 • maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OTP rozumie:

Tieto pravidlá a lehoty platnosti negatívneho výsledku testu platia aj pre rýchliky, IC vlaky a diaľkové linky autobusov.

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
 • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
 • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

- Inzercia -

Mohlo by sa vám páčiť

Pozri tiež ďalšie články:

Obľúbené