0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Vyše 18 tisíc daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Daňovníkom zostávajú už len necelé tri týždne, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a podali odložené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. Celkovo sa táto povinnosť týka 18.651 daňovníkov.  

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 31. marca tohto roka. Podať ho musí každý daňovník, ktorého zdaniteľné prímy v minulom roku presiahli sumu 2.207,10 eura. 

Daňovníci si však mohli lehotu na splnenie tejto povinnosti predĺžiť na základe oznámenia podaného správcovi dane, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. šesť kalendárnych mesiacov, a to v prípade ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Septembrový hraničný termín (30.9.) na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 vyprší už takmer o tri týždne. V tomto roku využilo predĺženie lehoty o šesť mesiacov 18.651 daňovníkov. Celkovo do 30.9.2021 musí daňové priznanie k dani z príjmov za 2020 odovzdať 17.151 fyzických osôb a 1.500 právnických osôb.