0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

V obmedzenom režime bude dnes fungovať aj bratislavská MHD. Ktoré linky budú obmedzené?

Linka 94 nebude premávať vzhľadom na rozsiahle uzávierky na jej trase. Ako náhradu bude možné použiť linku 93. DPB využije vozidlá z tejto linky na operatívne posilňovanie iných liniek.

Linky 201 a 202 budú premávať štandardne, avšak výjazdy oboch liniek z depa medzi zastávkami „Prokopa Veľkého“ a „Pod stanicou“ nebudú vykonané.

13. septembra 2021 (pondelok) cca 6:30 – 9:00 a cca 15:30 – 19:00

Dotknuté linky: 21, 25, 31, 32, 39, 59, 63, 80, 83, 84, 93, 147, 203, 204, 207, 209, 212

Neobsluhované oblasti: Mlynská dolina, Pražská, centrum mesta (autobusy a trolejbusy)

 • Linka 21, 25 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Autobusová stanica“.
 • Linka 31 v skrátenej trase Cintorín Slávičie – Kráľovské údolie (v opačnom smere začína na zastávke „Chatam Sófer“). Na zastávke „Kráľovské údolie“ možnosť prestupu na električky do/z centra mesta.
 • Linka 32 po presmerovanej trase Dlhé diely – Nemocnica Kramáre – NÚSCH.
 • Linka 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Chatam Sófer“ a „Zimný štadión“.
 • Linka 59 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Dvory“ a „Račianske mýto“ (bez vynechania zastávok).
 • Linka 63 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Zimný štadión“.
 • Linka 80 po presmerovanej trase Kopčany / Cintorín Petržalka / Kapitulský dvor – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.
 • Linky 83 a 84 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Dvory“, linky neobslúžia centrum mesta.
 • Linka 93 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Dvory“ a „Hlavná stanica“. V smere na Hlavnú stanicu zastaví na zastávke „Farského“ ako linka N80. V centre mesta obslúži zastávky električiek „Šafárikovo nám.“ a „Centrum“ (smer Hlavná stanica ako linka 3 a smer Petržalka ako linka 1).
 • Linka 147 v skrátenej trase Búdková – Šulekova a bez zachádzky na Kalváriu.
 • Linka 203 po presmerovanej trase Koliba – Kollárovo nám. – Zimný štadión.
 • Linka 204 po presmerovanej trase Rádiová – Račianske mýto – Hlavná stanica.
 • Linka 207 po presmerovanej trase Červený most – Hrad – Šulekova.
 • Linka 209 odklonom medzi zastávkami „Bárdošova“ / „Stromová“ a „Račianske mýto“.
 • Linka 212 po presmerovanej trase Cintorín Vrakuňa – Autobusová stanica – Rajská.

13. septembra 2021 (pondelok) cca 15:00 – 17:30

Dotknuté linky: 50, 59, 68, 80, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 191 a 196

Neobsluhované oblasti: centrum mesta (autobusy, trolejbusy), Most SNP, západná polovica Petržalky

 • Linka 50 v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Aupark“ a „Malá scéna“.
 • Linka 59 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Račianske mýto“.
 • Linka 68 obojsmerne po presmerovanej trase Trnavské mýto – Most Apollo – Furdekova – Starohájska – Kutlíkova – Jantárová cesta – Holíčska.
 • Linka 80 po presmerovanej trase Kopčany / Cintorín Petržalka / Kapitulský dvor – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.
 • Linka 83 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Hálova“, od Nám. hraničiarov po presmerovanej trase Starohájska – Kutlíkova – Jantárová cesta – Holíčska. Linka neobslúži centrum mesta.
 • Linky 84 a 92 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ resp. „Zoo“ a „Hálova“. Linka 84 neobslúži centrum mesta.
 • Linka 88 po presmerovanej trase Autobusová stanica – Most Apollo – Nám. hraničiarov – Einsteinova – Farského. Linka neobslúži centrum mesta. Na zastávke Farského možnosť prestupu na električky a na linku 93, ktorá bude zastavovať na nástupišti linky N80.
 • Linka 91 a 191 po presmerovanej trase Čunovo / Stn. Rusovce – Jarovce – Dolnozemská cesta – Nové SND: medzi zastávkou „Žltá“ a Landererovou ulicou po trase linky 90; obrat a obsluhu zastávok pri Novom SND vykoná ako linka 210.
 • Linka 93 obosmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Hlavná stanica“. V smere na Hlavnú stanicu zastaví na zastávke „Farského“ ako linka N80. V centre mesta obslúži zastávky električiek „Šafárikovo nám.“ a „Centrum“ (smer Hlavná stanica ako linka 3 a smer Petržalka ako linka 1).
 • Linka 95 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Nám. hraničiarov“ a „Technopol“  / „Topoľčianska“.
 • Linky 96 a 196 po presmerovanej trase Letisko / Stn. Nové Mesto – zastávka „Lachova“ – Dostihová dráha.
 • Linka 98 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Lúky II“ a „Technopol”
 • Linka 99 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Topoľčianska“ / “Technopol” a „Stn. Petržalka“ 

13. septembra 2021 (pondelok) cca 16:00 – 17:30

Dotknuté linky: 4, 21, 25, 29, 30, 31, 37, 39, 50 a 70

Neobsluhované oblasti: centrum mesta (autobusy, trolejbusy), nábrežie, Most SNP

 • Linka 4 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Kráľovské údolie“ a „Centrum“ cez tunel, Kapucínsku, Nám. SNP.
 • Linka 21, 25 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Patrónka“ a „Autobusová stanica“.
 • Linka 29 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Botanická záhrada“ a „Malá scéna“.
 • Linky 30, 31, 37 v skrátenej trase Lamač / Cintorín Slávičie / Záhorská Bystrica – Kráľovské údolie (v opačnom smere začínajú na zastávke „Chatam Sófer“). Na zastávke „Kráľovské údolie“ možnosť prestupu na električky do centra mesta.
 • Linka 39 obojsmerne odklonom medzi zastávkami „Zoo“ a „Zimný štadión“.
 • Linka 50 v smere Kukučínova odklonom medzi zastávkami „Aupark“ a „Malá scéna“.
 • Linka 70 v skrátenej trase Stn. P. Biskupice – Malá scéna.