0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

COVID-19: Počty prípadov stúpajú aj v Bratislavskom kraji

V 36. kalendárnom týždni bola v Bratislavskom kraji zistená celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia 1.210,9 (absolútny počet 488 ochorení) na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov (v minulom týždni chorobnosť 774,2/100 000), z toho 4 ľudia ochoreli na chrípku.

Za tento týždeň bolo hygienikom nahlásených 318 PCR a 39 antigénových pozitívnych výsledkov na nový koronavírus v Bratislavskom kraji.

V rámci dôkladných epidemiologických šetrení bolo zistené, že 258 osôb nebolo zaočkovaných, 4 osoby čiastočne a 95 osôb bolo riadne zaočkovaných proti COVID-19.

Z celkového počtu pozitívnych príkladov v Bratislavskom kraji (357) bolo 57 prípadov importovaných zo zahraničia, avšak pozitívni boli aj dvaja pendleri. Ostatné potvrdené prípady v Bratislavskom kraji boli zaznamenané ako sporadický výskyt a vyskytli sa väčšinou v rámci rodín a školskom alebo pracovnom kolektíve.

Importované prípady boli z týchto krajín:

 • Ukrajina – 11x
 • Taliansko – 6x
 • Nemecko – 5x
 • Francúzsko – 5x
 • Grécko – 4x
 • Rakúsko – 4x
 • Španielsko – 3x
 • Chorvátsko – 3x
 • Nórsko – 2x
 • Srbsko – 2x
 • Macedónsko – 2x
 • Švajčiarsko – 1x
 • Cyprus – 1x
 • Bosna a Hercegovina – 1x
 • Spojené kráľovstvo – 1x
 • Fínsko – 1x
 • Kanada – 1x
 • Bulharsko – 1x
 • Rusko – 1x
 • Česko – 1x
 • Čierna Hora – 1x.

Od začiatku školského roka 2021/2022 bol v Bratislavskom kraji, z dôvodu výskytu nového koronavírusu SARS-CoV-2 u detí alebo zamestnancov, prerušený výchovno-vzdelávací proces a to:

 • 1x zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – 1 trieda,
 • 2x materské školy – 3 triedy,
 • 7x základné školy – 11 tried,
 • 6x stredné školy – 8 tried.

Celkovo hygienici doposiaľ zaznamenali 17 pozitívnych detí/žiakov a 3 zamestnancov z predškolských a školských zariadení v našom kraji.

Najviac škôl, ktorých sa uzatvorenie tried dotklo, evidujú hygienici v okrese Bratislava II (6), Bratislava IV (3), Bratislava V (1), Malacky (1), Pezinok (2) a Senec (3).