0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Prezidentka odpustila trest odňatia slobody matke ťažko chorej dcéry

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 10. septembra 2021 milosť 31-ročnej žene Ž. B., ktorá bola súdom odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny.

Odsúdená Ž. B. je matkou 7 maloletých detí, pričom jedna z jej dcér je ťažko zdravotne postihnutá a jej vážny zdravotný stav si vyžaduje zvýšený dohľad a celodennú starostlivosť. Odsúdená sa podľa zistených informácií o všetky svoje deti riadne stará, a to vo veľmi skromných podmienkach.

Otec detí bol za uvedený skutok odsúdený na rovnaký trest odňatia slobody, pričom trest si už vykonal. V prípade, ak by odsúdená nastúpila na výkon trestu odňatia slobody, otec by len veľmi ťažko vedel zabezpečiť adekvátnu celodennú starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa a tiež o tri deti, ktoré sú ešte v útlom veku a nenavštevujú školské zariadenia.

Okrem prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pre vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí, nebola Ž. B. v minulosti odsúdená pre spáchanie iného trestného činu. Obec, v ktorej rodina žije, neeviduje na rodinu žiadne sťažnosti.

V záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o ťažko chorú dcéru a tiež ostatné maloleté deti odpustila prezidentka odsúdenej trest odňatia slobody vo výmere 1 rok. 

Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä ťažkú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej ako aj skutočnosť, že matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať.

Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.