0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Monitoring odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 ukázal nárast v niekoľkých krajoch

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v rámci monitoringu odpadových vôd odobrali k 6. septembru 2021 celkovo 162 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 141 (87,04 %) vzoriek. 

„Ostatné kalendárne týždne pozorujeme nárast počtu pozitívnych vzoriek. V 35. kalendárnom týždni bol vírus SARS-CoV-2 zistený vo všetkých odobratých vzorkách. Za 35. kalendárny týždeň sme zaznamenali vzostupný trend v kvantitatívnych vyšetreniach, ktoré vyjadrujú koncentráciu RNA vírusu SARS CoV2,“

uviedli hygienici.  

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na vysoký nárast v Trenčianskom kraji. Nárast hygienici zaznamenali aj v Bratislavskom kraji a Prešovskom kraji. K miernemu nárastu došlo v Žilinskom kraji. V Košickom kraji sú napriek poklesu hodnoty stále vysoké. Zníženie hygienici v 35. kalendárnom týždni zaznamenali v Trnavskom kraji.

Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Prítomnosť RNA vírusu hygienici zaznamenali vo všetkých vzorkách. Niektoré vzorky z 35. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.