0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Na Slovensku zomrelo v júli menej ľudí, ako je päťročný priemer. Koronavírus mal 18 obetí

Nadúmrtnosť sa v júli 2021 prejavila už len v dvoch krajoch a v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. Údaje zverejnil Štatistický úrad, ktorý vyhodnocuje údaje o úmrtiach každý mesiac.

COVID-19 už nefiguroval ani v prvej desiatke príčin úmrtí. Celkový počet zomretých sa tak dostal pod úroveň priemeru predošlých piatich rokov po 13 mesiacoch.

V júli zomrelo na Slovensku takmer 4,1 tisíca osôb, čo je o necelé tri percentá menej ako priemer za siedmy mesiac predchádzajúcich piatich rokov. Je to zároveň najnižší počet zomretých za posledných trinásť mesiacov. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júli 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Súčasne revidoval aj dáta za predošlé mesiace tohto roka.

„Aj vďaka výrazne zlepšenej epidemickej situácii sme po prvýkrát v tomto roku zaznamenali v júli nižší počet úmrtí v porovnaní s päťročným priemerom. Celkový počet zomretých i nadúmrtnosť sa nám od januára každý mesiac postupne znižujú,“ 

uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Nadúmrtnosť sa prejavila len u mladších seniorov a v dvoch krajoch

V seniorskej kategórii nad 65 rokov zomrelo v júli vyše 3,1 tisíca osôb (viac ako tri štvrtiny všetkých úmrtí). Nadúmrtnosť v tejto skupine bola zhruba na úrovni päťročného júlového priemeru.

- Inzercia -

Jedinou kategóriou, v ktorej bola v siedmom mesiaci úmrtnosť oproti priemeru vyššia (o 4 %), boli mladší seniori od 65 do 74 rokov. Táto skupina bola v roku 2021 najpostihnutejšia, napríklad počas prvých dvoch mesiacov roka v nej nadúmrtnosť presiahla 100 %.

Po prvýkrát v tomto roku zomrelo v kategórii ľudí v produktívnom veku (15 – 64 rokov) menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom (takmer o 10 %). Hoci už v júni bola nadúmrtnosť v tejto kategórii len vyše 1 %.

Iba dva kraje zaznamenali v siedmom mesiaci tohto roka väčší počet úmrtí oproti päťročnému priemeru. Najvýraznejšie sa nadúmrtnosť prejavila v Prešovskom kraji, dosiahla hodnotu 9 %. Miernu nadúmrtnosť zaznamenal aj Trnavský kraj (2 %).

Vo zvyšných šiestich regiónoch zomrelo menej osôb ako bol päťročný priemer. Najvýraznejší pokles počtu úmrtí bol v Nitrianskom a Trenčianskom kraji, o vyše 8 % menej úmrtí než v priemere za posledných 5 rokov.

„Oproti júnovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najviac to bolo v Banskobystrickom kraji, kde nadúmrtnosť poklesla o takmer 18 percentuálnych bodov,“ 

komentovala Z. Podmanická.

COVID-19 už nebol ani v prvej desiatke príčin úmrtí

Infekcii COVID-19 podľahlo v júli 18 ľudí, je to najmenej od septembra minulého roka. Podiel obetí tohto ochorenia predstavoval 0,4 % zo všetkých zomretých a koronavírus sa tak dostal až na 11. priečku v príčinách úmrtí. V prvých troch mesiacov tohto roka počas vrcholiacej druhej vlny pandémie bol ešte COVID-19 na prvom mieste, keď na jeho následky zomieralo 37 až 40 osôb zo 100 zomretých.

Viac ako 60 % obetí nového vírusu predstavovali v júli 2021 osoby nad 65 rokov (prevažne mladší seniori od 65 do 74 rokov), zvyšok ľudia v produktívnom veku. 

„Z regionálneho hľadiska bol na tom najhoršie Žilinský kraj, z ktorého pochádzala viac než polovica (56 %) všetkých zomretých na COVID-19 na Slovensku,“ 

podčiarkla Z. Podmanická. V Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji nezomrel v júli na koronavírus žiaden človek.

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku tradičné príčiny. Na choroby obehovej sústavy zomrelo v siedmom mesiaci roka 2021 takmer 1,9 tisíca osôb, čo je takmer o 3 % menej ako je päťročný priemer. Kardiovaskulárne ochorenia sa na celkovom počte zomretých podieľali 46 %. Nadúmrtnosť oproti priemeru sa pri nich prejavila vo vekovej skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, keď predstavovala 3 %.

Na nádory zomieralo v SR už od začiatku tohto roka menej ľudí ako je päťročný priemer, v júli predstavovala podúmrtnosť takmer 7 %. Nádorové ochorenia spôsobili v siedmom mesiaci roka 26 % všetkých úmrtí, keď na ne zomrelo vyše 1,1 tisíca osôb. Ani v jednej zo sledovaných vekových skupín sa v siedmom mesiaci v súvislosti s nádormi neprejavila nadúmrtnosť.

Prvú päťku najpočetnejších príčin úmrtí doplnili v júli choroby dýchacej sústavy (7 %), tráviacej sústavy (6 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (5 %). Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Tlačová správa
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu