0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

ÚHP: Výstavba severného obchodu Prešova je spoločensky návratná

Investícia do štvorpruhovej druhej etapy severného obchvatu Prešova za 281 miliónov eur je spoločensky návratná. Ešte efektívnejšia by bola podľa študie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) výstavba v polovičnom profile. Pre nedostatky v analýze je však porovnávanie alternatív nespoľahlivé. Uviedol to dnes Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

ÚHP hodnotil celý severný obchvat R4 už v roku 2017, keď NDS plánovala druhú etapu v polovičnom profile. V roku 2019 rezort dopravy získal od vlády poverenie na výstavbu štyroch pruhov.

Rozhodlo sa na základe neverejnej analýzy bez hodnotenia ÚHP, pri ktorej sa neskôr ukázalo, že obsahovala vážne technické a metodické chyby.

„V aktuálnej štúdii NDS väčšinu chýb odstránila. Napriek tomu analýzy štyroch zo šiestich variantov investície obsahujú nedostatky, ktoré znemožňujú spoľahlivé hodnotenie. NDS preferuje severný obchvat v plnom profile, hoci existujú aj varianty s vyšším pomerom prínosov a nákladov. Podľa štúdie NDS je návratnejší polovičný profil,“

uviedol ÚHP.

Štúdia posúdila aj teoretickú možnosť výstavby východného obchvatu, ktorý aj po zohľadnení neskoršieho spustenia o šesť až desať rokov vychádza návratnejšie.

Výber variantu dostavby NDS zdôvodňuje pripravenosťou projektu. ÚHP v tejto súvislosti upozorňuje, že investícia zatiaľ nemá stavebné povolenie. Predstavuje to riziko pre vyhlásenie verejného obstarávania.

„Odporúčame, aby rezort dopravy predložil vláde SR na schválenie materiál, ktorý by zohľadňoval opravy v projekte oproti chybným podkladom z roku 2019,“

doplnil ÚHP.

V prípade rozhodnutia pokračovať vo výstavbe severného obchvatu v plnom profile je podľa hodnotenia ÚHP možné stavebné náklady znížiť o 18 miliónov eur.