0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

ÚRSO: Výrazné zdražovanie elektriny na svetových burzách bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022

Masívne zdražovanie ceny silovej elektriny na svetových burzách ÚRSO nedokáže ovplyvniť. ÚRSO však v maximálnej miere využije všetky regulačné nástroje, aby následky tohto nárastu pre slovenské domácnosti zmiernil. Uviedol to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojej stránke.

ÚRSO používa pri tvorbe výpočtu ceny za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky burzovú cenu elektriny ako aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou PXE Praha.

„ÚRSO v tejto súvislosti informuje, že pri cenovej regulácii v elektroenergetike pre rok 2022 sa uplatní priemerná cena elektriny na burze PXE Praha vo výške 61,2077 €/MWh,“

uviedol úrad na svojej stránke.

Ide tak oproti minulosti o výrazný nárast – pre porovnanie:

  • pre rok 2021 to bolo: 46,1081 €/MWh
  • pre rok 2020: 51,8529 €/MWh
  • pre rok 2019: 40,4900 €/MWh
  • pre rok 2018: 31,7723 €/MWh

Burzová cena elektriny tvorí v štruktúre koncovej ceny elektriny pre slovenské domácnosti cca 40 %. O ďalších zložkách koncovej ceny elektriny sa rozhodne v jesenných cenových konaniach. ÚRSO však vopred komunikuje, že predpokladaný dopad nárastu ceny silovej elektriny na koncovú cenu elektriny pre domácnosti v roku 2022 môže byť na úrovni až cca 15%.

„Masívne zdraženie ceny elektriny na svetových burzách nedokážeme ovplyvniť. Dôslednou reguláciou však ÚRSO vie ovplyvniť iné zložky, ktoré tvoria konečnú cenu elektriny a na tom už teraz naplno pracujeme. Platí, že v maximálne možnej miere využijeme všetky legislatívne a regulačné nástroje na ochranu záujmov slovenských domácností a zároveň na zabezpečenie spravodlivých a transparentných cien elektriny pre všetkých účastníkov trhu,“

povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.