0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Policajti zistili 38 prípadov porušenia nariadenej karantény

Policajti za ostatný týždeň, konkrétne od 16.08. 2021 do 22. 08. 2021 (33. týždeň), zistili:

  • 38 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
  • 73 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,

Policajti vybavili napomenutím 3 prípady, uložili 21 pokút za 2.860 eur a 78 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Skontrolovali viac ako 33.000 osôb.

Takmer 12.000 policajtov vykonalo tieto kontroly v rámci bežného výkonu služby.

Od začiatku tohto roka (01. 01. – 22. 08. 2021) policajti riešili: Celkovo 66.188 priestupkov a deliktov, napomenutím bolo vybavených 8.044 prípadov, uložených 49.778 pokút, postúpených 5.787 a v riešení je 2.579 prípadov.