0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva kultúry je Viera Leščáková

Návrh na jej vymenovanie na dnešnom rokovaní schválila vláda. Viera Leščáková doteraz pôsobila ako poslankyňa NR SR a tiež ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja. Zároveň je od roku 2018 riaditeľkou Základnej školy Prostějovská v Prešove.

V minulosti bola členkou Komisie MsZ Prešov pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty. Má dlhoročné pedagogické skúsenosti – v oblasti stredných, základných i stredných škôl.

Viera Leščáková vyštudovala odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis – občianska výchova na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a rozširujúce štúdium v odbore Anglický jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre.