0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Nezamestnanosť klesla ďalší mesiac po sebe, ale len minimálne

V júli si našlo prácu viac ako 13-tisíc nezamestnaných. Poklesla miera evidovanej nezamestnanosti a aj miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.

Trend poklesu tak pokračuje štvrtý mesiac po sebe a potvrdzuje postupné zotavovanie trhu práce. V ponuke je najviac dostupných pracovných miest od začiatku tohto roka.

V júli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,66 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles, a to o 0,10 p. b. (7,76 % v júni 2021). Celkom 207.355 uchádzačov o zamestnanie je pripravených ihneď nastúpiť do práce.

Miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v júli 2021 na úrovni 8,29 %. Medzimesačne poklesla o 0,08 p. b. (8,37 % v júni 2021). Úrady práce evidovali celkovo 224.386 ľudí bez práce, čo je o 5.008 osôb menej ako v júni 2021 (o 2,18 %).

„Dnes si dovolím tvrdiť, že práve efekt opatrení a adresná štátna pomoc, ktorú ministerstvo práce doteraz vyplatilo zamestnávateľom aj zamestnancom prináša pozitívne výsledky na trhu práce. Doteraz tento balík pomoci predstavuje viac ako 2 miliardy eur, ktoré pomohli práve k tomu, že trh práce je stabilizovaný, ponúka dostatok pracovných miest a čo je rovnako dôležitým signálom, ubúda ľudí, ktorí sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. Sme pripravení naďalej pomáhať a aj touto cestou chcem poďakovať všetkým pracovníkom úradov práce a Sociálnej poisťovne, že nepretržite vyplácajú pomoc všetkým, ktorí ju na Slovensku potrebujú,“ 

uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na trhu práce sa v júli 2021 uplatnilo 13.611 uchádzačov o zamestnanie. Celkovo bolo z evidencie vyradených 18.278 uchádzačov o zamestnanie, z toho 932 pre nespoluprácu a ďalších 3.735 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pozitívny vývoj trhu práce potvrdil aj nárast dostupných pracovných miest. Úrady práce ich evidovali 73.575 čo je najviac od začiatku tohto roka (63.411 v januári 2021). Najväčšia ponuka práce bola v Bratislavskom kraji, a to 20.896 miest (podiel 28,40 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3.831 (podiel 5,21 %).

Počet dostupných pracovných miest vhodných pre absolventov bol v mesiaci jún najvyšší od začiatku roka 2021, a to 34.596. Najčastejšie zamestnávatelia hľadali profesie: Operátori a montéri strojov a zariadení (32.687 miest), Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (14.903 miest), Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (8.006 miest).

V júli poberalo pomoc v hmotnej núdzi celkom 56.631 osôb, čo je najmenej od začiatku tohto roka. Medzimesačne sa počet poberateľov znížil o 1.121 osôb (57.752 poberateľov v júni 2021). Medziročne je to pokles o 7.807 poberateľov (64.438 poberateľov v júli 2020). Celkovo bola v prvom polroku 2021 vyplatená pomoc v hmotnej núdzi 66.774 poberateľom v sume takmer 53 mil. eur.

Ján
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu