0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

COVID automat: Aké opatrenia platia pre oranžové a zelené okresy

Od pondelka 23. augusta pribudlo oranžových okresov a je ich až 12. V oranžových okresoch platia prísnejšie opatrenia a obchodníci a prevádzkovatelia si musia vybrať podľa, ktorého opatrenia budú fungovať.

Slovensko
403,802
Potvrdené prípady
Updated on 22. September 2021 0:34
Slovensko
12,580
Úmrtia
Updated on 22. September 2021 0:34
Slovensko
7,308
Aktívne prípady
Updated on 22. September 2021 0:34
Slovensko
383,914
Vyliečení
Updated on 22. September 2021 0:34

Od pondelka 23.8.2021 je12 okresov v oranžovej fáze (fáza ostražitosť) podľa nového COVID Automatu, ktorý schválila vláda. Ostatné okresy sú aj od pondelka 23. augusta v zelenej fáze, kde platia najmiernejšie opatrenia.

V oranžovej fáze sú od pondelka okresy: Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I – IV, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou.

Prevádzkovatelia a obchody si musia vybrať v akom režime budú obchody alebo napríklad reštaurácie fungovať. Najmiernejšie opatrenia platia pre prevádzky a obchody, ktoré sa rozhodnú obsluhovať len zaočkovaných. Prevádzky sa môžu rozhodnúť aj pre režim OTP, keď budú môcť obsluhovať zaočkovaných, testovaných alebo tých, čo ochorenie COVID-19 prekonali. Ak sa prevádzkovatelia rozhodnú nekontrolovať zákazníkov, budú pre nich platiť najprísnejšie opatrenia.

Rúška

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

Návštevy v zdravotníckych zariadeniach

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu
 • Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Prevádzky a podujatia

Prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

 • Základ: Prístup pre všetky osoby,
 • OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu,
 • Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou, 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

Hromadné podujatia

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
 • Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
 • Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Bohoslužby

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
 • Základ: státie max 50% kapacity priestoru na státie, sedenie max 75% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
 • Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb; sedenie - exteriér max 50% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb),

Sobáš a krst

V zelených a oranžových okresoch platia vyššie uvedené pravidlá pre hromadné podujatia.

Súťaže (limity pre športovcov)

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
 • Základ: maximálne 50 osôb

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
 • Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
 • Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk.

Svadby, kary, oslavy a večierky

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
 • Základ: nesmú sa konať

Prevádzky

Doterajšie protiepidemické opatrenia ostávajú v platnosti. Podrobnejšie pre jednotlivé prevádzky ich stanovuje vyhláška.

Taxislužby

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu
 • Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

Umelé kúpaliská

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
 • Základ: najviac 10 osôb

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovsky

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek.

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení
 • OTP: bez kapacitných obmedzení
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Obchodné domy

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu
 • Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: zatvorené

Reštaurácie

 • Zelené okresy: bez kapacitného limitu

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
 • Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Fitness centrá

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
 • Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
 • Základ: najviac 10 osôb

Múzeá, galérie a výstavné siene

 • Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Zelené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: bez kapacitného limitu
 • Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb

Oranžové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
 • Základ: nesmie sa používať
Marek
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu