0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

ÚVZ: Nová vyhláška pre prevádzky aj hromadné podujatia

Od pondelka 16. augusta bude platiť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá vychádza z nového COVID automatu. Obchodníci v oranžových okresoch sa budú musieť rozhodnúť koho obslúžia.

Hygienici dnes zverejnili nové vyhlášky, ktoré budú platiť od pondelka 16. augusta a upravujú režim v obchodoch, prevádzkach a tiež na hromadných podujatiach. Nové vyhlášky už reflektujú zmeny schválené v novom COVID automate.

Obchodníci si budú musieť v prvých oranžových okresoch od pondelka vybrať koho obslúžia a koho nie. Oranžových okresov bude od pondelka 9 a všetky sú na východnom Slovensku. Už teraz sa teda ukazuje, že problematické budú hlavne okresy s nízkou zaočkovanosťou.

Buď alebo

Vo vyhláškach sa upravuje definícia plne zaočkovanej osoby tak, že už nebude stanovená horná hranica trvania očkovania, ktorá bola doteraz 12 mesiacov.

- Inzercia -

Vyhlášky zároveň definujú tzv. osoby v režime OTP (Očkovaní, testovaní, po prekonaní). Ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované, alebo prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Obchodníci sa budú musieť rozhodnúť koho obslúžia – bude len zaočkovaných alebo sa rozhodnú pre režim OTP. Vybrať si ešte môžu režim, keď nebudú chcieť kontrolovať obchodníci svojich zákazníkov. V tom prípade sa, ale musia pripraviť na prísne opatrenia a zatváranie prevádzok.

Prevádzky

Čím sa majú preukazovať zákazníci v režime OTP?

Potvrdením o očkovaní, potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.

Ktoré testy platia?

Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu.

Negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Majú prevádzky právo nahliadnuť do týchto dokladov?

Áno, vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

Čím majú prevádzkovatelia kontrolovať potvrdenia?

V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ Digitálne COVID preukazy EÚ.

Týka sa režim základ/OTP/zaočkovaní aj zamestnancov prevádzok?

Nie, týka sa iba zákazníkov prevádzok. Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláške – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne.

Musia prevádzkovatelia niekomu hlásiť, ktorý protokol si vybrali?

Nie. Musia však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim platí, a následne ho dodržiavať.

Môžu mať prevádzky v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, rozdielny režim?

Áno, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Môžu prevádzky tieto režimy striedať?

Vyhláška nestanovuje trvanie týchto režimov, môžu ich jednotlivé prevádzky striedať (napr. bohoslužby v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali nezaočkované osoby.

Prehľad najdôležitejších zmien

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov: plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

V 3. stupni ohrozenia (čierna) sa majú uzatvárať prevádzky, niektoré, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne a ďalšie prevádzky obchodov a služieb, však budú môcť byť otvorené aj v čiernych okresoch.

V 2. a 3. stupni ohrozenia (bordová, čierna) budú musieť prevádzky, ktoré umožnia vstup všetkým zákazníkom, znovu zaviesť hodiny vyhradené pre seniorov nad 65 rokov a ťažko zdravotne postihnutých (v pracovné dni od 9:00 do 11:00).

Hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú plne zaočkovaní a bude ich viac ako 1.000, bude možné organizovať v prípade, že ich organizátori nahlásia najmenej 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V 3. stupni ohrozenia (čierna) bude na takýchto podujatiach môcť byť najviac 100 ľudí.

Konkrétne podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok a podujatí v jednotlivých stupňoch COVID automatu pre všetky režimy nájdete v prehľadnej tabuľkovej forme v COVID automate, vybrané oblasti nájdete aj v priloženej grafike.

ZdrojÚVZ
Marek
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu