0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

V Bratislavskom kraji potvrdili 56 prípadov delta variantu

V Bratislavskom kraji evidujú hygienici na základe pozitívnych výsledkov PCR testov v období od 26.06. do 09.07.2021 ďalších 43 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, u ktorých sa rutinným sekvenovaním vzoriek biologického materiálu potvrdil „delta variant“ nového koronavírusu.

Z nich evidujú 30 osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia vrátane ich úzkych kontaktov. Išlo najmä o pobyty v zahraničí, ako napr. služobná cesta, dovolenka či návrat z krajiny trvalého pobytu na Slovensko za prácou.

„Delta variant“ bol zistený aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli, pričom išlo najmä o úzke kontakty týchto pozitívnych osôb, príp. sporadický výskyt prípadov bez vzájomnej spojitosti. Tieto osoby nemali vedomosť o kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19.

„Väčšina z týchto ľudí nebola zaočkovaná proti novému koronavírusu. RÚVZ Bratislava na základe dôkladných a opakovaných epidemiologických šetrení zabezpečil všetky potrebné protiepidemické opatrenia, u pozitívnych osôb bola nariadená domáca izolácia a taktiež karanténa u osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s infikovanými osobami,“

uviedli hygienici.

Pozitívne prípady sa vyskytli vo všetkých okresoch Bratislavského kraja. V Bratislavskom kraji tak doposiaľ evidujú hygienici (spolu s prípadmi za predchádzajúce obdobie) 56 pozitívnych prípadov spôsobných „delta variantom“ nového koronavírusu