0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Otvorenie cestného hraničného priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci

Colný úrad Michalovce informoval, že od nedele 1. augusta 2021 bude obnovený pôvodný režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou a opäť otvorený cestný hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Od uvedeného dátumu bude tento hraničný priechod fungovať v pôvodnom režime. Otvorený bude denne od pondelka do nedele v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Colný úrad zároveň pripomína, že tento priechod je určený pre prestup štátnej hranice pešími cestujúcimi a cyklistami, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Ukrajiny.

Občania Ukrajiny musia pre vstup na územie SR splniť všeobecné podmienky vstupu v zmysle Kódexu Schengenských hraníc (umožnenie vstupu na krátkodobý pobyt 90 dní v rámci obdobia 180 dní). Po vstupe na naše územie sa na nich aj naďalej vzťahujú karanténne opatrenia vyplývajúce z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.