0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Ústavný súd pozastavil účinnosť vyhlášky o návrate na Slovensko. Náprava nemusí byť zložitá

Ústavný súd zverejnil rozhodnutie o pozastavení účinnosti vyhlášky, ktorá pri návrate zo zahraničia bez očkovania nariaďuje povinnú karanténu. Oprava vyhlášky nemusí byť vôbec zložitá.

Zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení platnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá pre nezaočkované osoby po návrate prikazuje povinnú karanténu a následné testovanie je už verejne dostupné. Zatiaľ nie je zverejnené v zbierke zákonov a teda stále platí pôvodné znenie vyhlášky a pre nezaočkovaných je teda stále povinná karanténa.

Ústavný súd spolu s pozastavením novej vyhlášky určil, že bude platiť pôvodná vyhláška, ktorá rozdeľovala krajiny na zelené, červené a čierne. Pre mnohých, ktorí vycestovali do zahraničia to môže znamenať problémy pri návrate na Slovensko.

Platiť budú pôvodné pravidlá

Po zverejnení rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov začnú platiť pôvodné pravidlá návratu na Slovensko. Mnohým Slovákov, ktorí medzičasom vycestovali za hranice sa môže teda návrat na Slovensko poriadne skomplikovať.

- Inzercia -

Pri návrate z tzv. zelených krajín bude potrebné ísť do 14 dňovej karantény. Karanténu bude možné ukončiť antigénovým alebo RT-PCR testom. Antigénové testy už nie sú zadarmo, ale pokiaľ sa karanténe budete chcieť vyhnúť budete si musieť test zaplatiť.

Odporúčame: Komentár: Smer hovorí o víťazstve, tisíce ľudí poslal do 14 dňovej karantény

Domácej karanténe sa aj v tomto prípade vyhnú osoby, ktoré sú zaočkované. Podmienkou je, ale aby od podania vakcínu ubehlo minimálne 22 dní.

Pri návrate z červených a čiernych krajín sa už povinnej karanténe nevyhnete. Ak sa vrátite z červenej krajiny čaká vás karanténe minimálne 8 dní. Pri návrate z čiernych krajín žiadne výnimky neplatia, takže karanténu musíte absolvovať v celej dĺžke 14 dní.

Náprava môže byť jednoduchá

Ústavný súd v zdôvodnení uvádza aj čo konkrétne sudcom vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva prekážalo. Oprava vyhlášky nemusí byť vôbec komplikovaná a paradoxne sa vďaka poslancom Smeru, ktorí návrh na Ústavný súd podali, režim na hraniciach môže ešte sprísniť.

Ústavnému súdu totiž prekážali výnimky pre osoby po podaní iba prvej dávky vakcíny. Podľa Ústavného súdu nemožno na takéto osoby nazerať ako na plne zaočkované a preto by nemali mať výnimku.

„Podľa súčasných, i keď ďalej sa vyvíjajúcich, vedeckých poznatkov [ktoré sú premietnuté práve do obsahu ustanovení § 1 ods. 4 písm. a) až c) napadnutého právneho predpisu] je nesporné, že osoba bezprostredne po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 [teda osoba uvedená v § 1 ods. 4 písm. d) napadnutého právneho predpisu] nemá ešte vytvorené protilátky v množstve spôsobilom na vlastnú ochranu pred dotknutým ochorením, a tým ani vytvorený potenciál znížiť riziko nákazy iných osôb. Taká osoba však po dobu jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti napadnutého právneho predpisu (v zmysle jeho § 8 ods. 1) nie je podrobená po vstupe na územie Slovenskej republiky nariadeniu izolácie v domácom prostredí alebo ubytovacom karanténnom zariadení podľa § 2 ods. 1 napadnutého právneho predpisu ani inému obmedzeniu, vyvolávajúc sprostredkovane rovnaký účinok aj u osôb podľa § 2 ods. 2 a 3 písm. b) napadnutého právneho predpisu,“

uvádza v rozhodnutí Ústavný súd.

Opraviť namietané skutočnosti vôbec nemusí byť komplikované. Úrad verejného zdravotníctva môže vyhlášku upraviť a výnimku pre zaočkovaných jednou dávkou vakcíny jednoducho zrušiť. Režim sa teda na hraniciach pre nich sprísni a budú musieť ísť do karantény.

Príchod z krajín na zelenom zozname

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica, v prípade vstupu na územie SR letecky aj na www.mindop.sk/covid/.

Nariaďuje sa povinná domáca karanténa, ktorá končí:

 • bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa.
 • obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.

Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimky z povinnej karantény

Povinnosť domácej karantény pre osobu, ktorá prišla zo zelenej krajiny, neplatí, ak: 

 • sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
 • prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • má menej ako 18 rokov, 
 • prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:

 • osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov, 
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. 

Povinnosť domácej karantény neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní (teda najskôr na 22. deň) a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Príchod z krajín na červenom zozname

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica,  v prípade vstupu na územie SR letecky aj na www.mindop.sk/covid/.

Nariaďuje sa povinná domáca karanténa, ktorá končí:

 • bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa,
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.

Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Výnimky z povinnej karantény

 • Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Výnimku majú iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak.

Karanténa sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti – končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimku majú iba zaočkované osoby žijúce v spoločnej domácnosti:

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cesta z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Príchod z čiernych krajín

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny, teda tie, ktoré nie sú na zelenom alebo červenom zozname.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica, v prípade vstupu na územie SR letecky aj na www.mindop.sk/covid/.

Nariaďuje sa povinná domáca karanténa, ktorá pri bezpríznakovom priebehu končí po 14. dňoch. Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Najskôr na 8. deň po príchode možno absolvovať RT-PCR testovanie – 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny.

Výnimky z povinnej karantény

 • Karanténa sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimku majú iba osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo boli zaočkované: 

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Výnimky z karantény majú zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak.

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska: v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Rozdelenie krajín

Zelené krajiny – krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou: Andorra, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko.

Červené krajiny – krajiny s nepriaznivou či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Čierne krajiny: krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami (všetky ostatné, ktoré nie sú na zozname červenom a zelenom zozname).

Ján
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu