0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

ÚVO rozhodol, že pri nákupe testov na prvé celoplošné testovanie bol porušený zákon

Úrad pre verejného obstarávanie rozhodol, že Správa štátnych hmotných rezerv pri nákupe testov na prvé celoplošné antigénové testovanie, ktoré presadil vtedajší premiér Igor Matovič, porušila zákon.

Rozhodnutie ÚVO ešte nie je právoplatné, keďže sa proti rozhodnutiu Správa štátnych hmotných rezerv odvolala. O odvolaní bude rozhodovať Rada ÚVO, ktorá musí rozhodnúť do 45 dní.

„V predmetnom rozhodnutí úrad podľa § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uviedol, že kontrolovaný (Správa štátnych hmotných rezerv, pozn. red.) pri zadávaní uvedenej zákazky postupoval v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to princípom transparentnosti a § 82 ods. 3 prvá veta v nadväznosti na princíp rovnakého zaobchádzania podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené kontrolovaným, pričom uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,“

uviedol ÚVO.

Problematické je podľa ÚVO obstaranie testov na prvé celoplošné testovanie. Najväčšiu časť zákazky vtedy získal firma Eurolab Lambda, ktorá za dodanie testov od štátu zinkasovala takmer 40 miliónov eur. Problémom je aj to, že firma mala v čase konania verejného obstarávania dlhy v Sociálnej poisťovni.

ZdrojÚVO