0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

EMA neodporúča používať vakcínu COVID-19 Janssen u ľudí so syndrómom úniku krvi z kapilár

Výbor PRAC (Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík) odporučil, aby ľudia, ktorí už mali syndróm úniku krvi z kapilár, neboli očkovaní vakcínou COVID-19 Janssen. Výbor tiež odporučil, aby sa k informáciám o lieku pridal syndróm kapilárneho presakovania ako nový vedľajší účinok vakcíny spolu s varovaním zameraným na zvýšenie informovanosti zdravotníckeho personálu a pacientov o tomto riziku.

Výbor preskúmal tri prípady syndrómu kapilárneho presakovania u ľudí, ktorí dostali vakcínu COVID-19 Janssen, ku ktorým došlo do dvoch dní po očkovaní. Jeden z postihnutých mal v anamnéze syndróm úniku krvi z kapilár a dvaja z nich následne zomreli. K 21. júnu 2021 bolo na celom svete podaných viac ako 18 miliónov dávok vakcíny COVID-19 Janssen.

Syndróm úniku krvi z kapilár je veľmi zriedkavý závažný stav, ktorý spôsobuje únik tekutín z malých krvných ciev (kapilár), ktorý má za následok opuch hlavne rúk a nôh, nízky krvný tlak, zhrubnutie krvi a nízke hladiny albumínu (dôležité krvné bielkoviny).

ZdrojEMA