0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Európsky parlament schválil dočasné pravidlá pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Parlament schválil dočasnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytovateľom internetových služieb umožní naďalej odhaľovať a odstraňovať z online prostredia materiál so sexuálnym zneužívaním detí.

Európsky parlament v stredu – v reakcii na znepokojivý nárast množstva online materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí počas pandémie – pomerom hlasov 537 (za): 133 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania) schválil dočasné nariadenie zamerané na účinnejšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním pri používaní služieb elektronickej komunikácie, ako sú správy, e-maily či chaty.

Dohoda dosiahnutá v apríli počíta s dočasnou výnimkou z uplatňovania pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát uvedených v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 2002/58/ES. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v online prostredí.