0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

Cestovný semafor: Pravidlá pri vstupe na Slovensko od 21. júna

Od dnes platí aktualizovaná COVID cestovateľky semafor pre návrat zo zahraničia. Portugalsko je na rizikovom čiernom zozname. Pri návrate zo zelených krajín môžete RT-PCR test vykonať aj pred návratom na Slovensko.

Od pondelka 14. júna 2021 od 6.00 hodiny sa pri vstupe na Slovensko postupuje podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 218/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Režim na hraniciach sa zosúlaďuje s aktualizovanými podmienkami cestovného semaforu, ktorý vláda schválila 16. júna 2021.

Okrem iného pribudli výnimky z domácej karantény po príchode zo zelených krajín: po novom nie je potrebné sa testovať iba na území Slovenska, ale môžete prísť už s negatívnym RT-PCR testom.

Cestovný semafor platný od 21. júna

- Inzercia -

Vyhláška upravuje karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme podľa cestovného semaforu.

Zelené krajiny

Medzi oželené krajiny sú zaradení krajiny s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou.

Zelené krajiny sú: Andorra, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čínska ľudová republika, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grónsko, Holandsko, Hong Kong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Svätá stolica (Vatikán), Španielsko, Švajčiarska konfederácia, Švédsko, Taiwan, Taliansko.

Červené krajiny 

Medzi červené krajiny sú zaradené krajiny s nepriaznivou, či rýchlo sa zhoršujúcou epidemiologickou situáciou, bez prítomnosti nebezpečných variantov pandemického vírusu.

Červené krajiny sú: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Čierna Hora, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuba, Libanon, Moldavsko, Portoriko, Ruská federácia, Srbsko, Spojené štáty americké, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Čierne krajiny

Medzi čierne krajiny sú zaradené krajiny s výskytom a komunitným šírením nebezpečných variantov a krajiny s nedostupnými, nedôveryhodnými a nekvalitnými dátami (všetky ostatné, ktoré nie sú na zozname červenom a zelenom zozname).

Príchod z krajín na zelenom zozname

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak ste okrem zelených krajín v tomto období navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujete podľa pravidiel pre “horšiu” krajinu.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica a v prípade vstupu na územie SR letecky aj na stránke mindop.sk/covid/.

Aj pre osoby vracajúce sa zo zeleých krajín sa ariaďuje povinná domáca karanténa, ktorá trvá 14 dní. Ukončiť ju však môžete aj skorej, ak splníte niektorú z výnimiek.

Kedy môžete karanténu ukončiť?

 • bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa.
 • obdržaním negatívneho výsledku antigénového alebo RT-PCR testu, ktorý možno vykonať okamžite po návrate.

Domáca karanténa sa týka aj všetkých osôb v spoločnej domácnosti, končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimky z povinnej karantény

Povinnosť domácej karantény pre osobu, ktorá prišla zo zelenej krajiny, neplatí, ak: 

 • sa pri príchode na naše územie vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
 • prichádza zo susedných krajín zaradených do zeleného zoznamu a má pri sebe negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín s tým, že test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,
 • má menej ako 18 rokov, 
 • prekonala COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Povinnosť domácej karantény pre osoby v spoločnej domácnosti neplatí pre:

 • osoby, ktoré majú menej ako 18 rokov, 
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. 

Povinnosť domácej karantény neplatí pre zaočkovaných, ktorí prišli zo zahraničia alebo sú členovia spoločnej domácnosti (bez ohľadu na druh vakcíny):

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní (teda najskôr na 22. deň) a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Zjednodušene teda platí – po očkovaní vakcínami AstraZeneca, Pfizer, Moderna alebo Sputnik V po podaní prvej dávky máte výnimku platnú od 22. dňa po dobu 90 dní od očkovania. Ak dostanete aj druhú dávku vakcíny platí vám výnimka od 22. dňa po podaní prvej dávky vakcíny, ale trvá vám až 12 mesiacov. Rovnako 12 mesiacov trvá výnimka tým, ktorí akúkoľvek prvú dávku vakcíny dostali do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pri jednodávkových vakcínach (Johnson & Johnson) platí výnimka 12 mesiacov po 22. dňoch od podania vakcíny a po dobu 12 mesiacov.

Príchod z krajín na červenom zozname

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí navštívili červené krajiny a nenavštívili žiadnu z čiernych krajín. Ak ste navštívili čiernu krajinu musíte postupovať podľa pravidiel pre návrat z čiernej krajiny.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica a v prípade vstupu na územie SR letecky aj na stránke mindop.sk/covid/.

Pri návrate z červených krajiny sa rovnako nariaďuje sa povinná 14 dňová domáca karanténa, ktorá končí:

 • bez vykonania testu a pri bezpríznakovom priebehu dovŕšením jej 14. dňa,
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý možno vykonať najskôr na ôsmy deň po návrate.

Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Výnimky z povinnej karantény

Osoby, ktoré prišli z červenej krajiny a boli zaočkované alebo prekonali COVID-19, musia absolvovať domácu karanténu. Výnimku majú iba na zaočkované osoby, ktoré prišli zo zahraničia, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v červenej krajine a naopak – pendleri.

Karanténa sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti –  končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimku majú iba zaočkované osoby žijúce v spoločnej domácnosti:

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Zjednodušene teda platí – po očkovaní vakcínami AstraZeneca, Pfizer, Moderna alebo Sputnik V po podaní prvej dávky máte výnimku platnú od 22. dňa po dobu 90 dní od očkovania. Ak dostanete aj druhú dávku vakcíny platí vám výnimka od 22. dňa po podaní prvej dávky vakcíny, ale trvá vám až 12 mesiacov. Rovnako 12 mesiacov trvá výnimka tým, ktorí akúkoľvek prvú dávku vakcíny dostali do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pri jednodávkových vakcínach (Johnson & Johnson) platí výnimka 12 mesiacov po 22. dňoch od podania vakcíny a po dobu 12 mesiacov.

Za návštevu červenej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie červenej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cesta z letiska v červenej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska – v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby ste navštívili len zelenú krajinu.

Príchod z čiernych krajín

Nasledovné pravidlá platia pre ľudí, ktorí navštívili čierne krajiny, teda tie, ktoré nie sú na zelenom alebo červenom zozname.

Povinná je registrácia na korona.gov.sk/ehranica a v prípade vstupu na územie SR letecky aj na stránke mindop.sk/covid/.

Nariaďuje sa povinná domáca karanténa, ktorá pri bezpríznakovom priebehu končí po 14. dňoch. Karanténu v prípade návratu z čiernych krajín nie je možné predčasne ukončiť ani po vykonaní RT-PCR testu a nepomôže ani očkovanie.

Pre deti do 10 rokov sa karanténa končí zároveň s koncom karantény osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Najskôr na 8. deň po príchode možno absolvovať RT-PCR testovanie – 14-dňovú karanténu však treba dodržať, aj keď je výsledok testu negatívny.

Výnimky z povinnej karantény

Karanténa sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti a končí sa súčasne s izoláciou osoby, ktorá prišla zo zahraničia.

Výnimku majú iba osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo boli zaočkované: 

 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní,
 • v prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky,
 • v prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní, 
 • v prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.

Zjednodušene teda platí – po očkovaní vakcínami AstraZeneca, Pfizer, Moderna alebo Sputnik V po podaní prvej dávky máte výnimku platnú od 22. dňa po dobu 90 dní od očkovania. Ak dostanete aj druhú dávku vakcíny platí vám výnimka od 22. dňa po podaní prvej dávky vakcíny, ale trvá vám až 12 mesiacov. Rovnako 12 mesiacov trvá výnimka tým, ktorí akúkoľvek prvú dávku vakcíny dostali do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pri jednodávkových vakcínach (Johnson & Johnson) platí výnimka 12 mesiacov po 22. dňoch od podania vakcíny a po dobu 12 mesiacov.

Výnimky z karantény majú zaočkované osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v čiernej krajine a naopak – pendleri.

Za návštevu čiernej krajiny sa nepovažuje tranzit cez územie čiernej krajiny bez zastavenia (s výnimkou prestávok na natankovanie) alebo cestu z letiska v čiernej krajine, pokiaľ osoba neopustila priestory letiska – v týchto prípadoch sa postupuje, ako keby táto osoba navštívila zelenú krajinu.

Marek
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu