Viac

    Zmena vo vedení Slovak Investment Holding

    Slovak Investment holding (SIH) povedie nový predseda predstavenstva. Stane sa ním Peter Frőhlich, ktorý tak vystrieda doterajšieho predsedu predstavenstva Ivana Lesaya. Ten odchádza zo svojej funkcie po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

    Peter Frőhlich prichádza z vedúcej pozície v bankovom sektore, kde sa venoval predovšetkým oblasti privátneho bankovníctva a investícií.

    „Cením si, že som dostal dôveru vedenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Ministerstva financií SR. Mojím cieľom je profesionálna a transparentná podpora verejných a súkromných investícií. Pomáhať kreatívnym malým a stredným podnikom, ktoré tvoria základ budovania lokálnej inovatívnej ekonomiky,“ povedal predseda predstavenstva SIH Peter Frőhlich.