Viac

  V apríli zomrelo najmenej ľudí za sedem mesiacov. COVID-19 už nebol najčastejšou príčinou

  V apríli zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov, COVID-19 už nebol najčastejšou príčinou úmrtí.

  Slovensko
  391,420
  Potvrdené prípady
  Updated on 24. June 2021 10:23
  Slovensko
  12,502
  Úmrtia
  Updated on 24. June 2021 10:23
  Slovensko
  727
  Aktívne prípady
  Updated on 24. June 2021 10:23
  Slovensko
  378,191
  Vyliečení
  Updated on 24. June 2021 10:23

  Celková nadúmrtnosť oproti priemeru predošlých piatich rokov sa v apríli 2021 na Slovensku znížila na 22 %, stále bola najvyššia v skupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov. Bratislavský kraj sa už počtom zomretých dostal na úroveň minulých rokov, v ostatných regiónoch pretrvávala nadúmrtnosť od 17 do 43 %.

  Na Slovensku zomrelo v apríli takmer 5,3 tisíca osôb, čo bolo stále o 22 % viac oproti priemeru aprílových hodnôt v predošlých piatich rokoch, ktorý predstavoval 4,3 tisíca ľudí. Situácia sa však v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi roka výrazne zlepšila, keď od začiatku roka 2021 počty zomretých i celková nadúmrtnosť klesajú. Potvrdili to predbežné dáta o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v apríli 2021, ktoré aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR (údaje sa budú spresňovať). Súčasne úrad revidoval aj dáta za jednotlivé prvé tri mesiace tohto roka.

  Pandémia koronavírusu počas apríla už siedmy mesiac negatívne ovplyvňovala štatistiky o úmrtiach. 

  „Ústup súčasnej vlny pandémie ochorenia COVID-19 potvrdil fakt, že na Slovensku zomrelo v apríli početne najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov. Miera nadúmrtnosti teda klesá,“

  uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR. 

  Ešte v marci bol počet zomretých v porovnaní s priemerom vyšší o viac ako o 50 % a vo februári prevyšoval predošlé roky takmer o 70 %.

  COVID-19 už v apríli nebol najčastejšou príčinou úmrtí

  Po troch mesiacoch už v apríli nebol COVID-19 na prvom mieste medzi príčinami úmrtí. Najviac ľudí vo štvrtom mesiaci roka zomrelo na choroby obehovej sústavy, takmer 2-tisíc osôb, a tvorili 38 % všetkých zomretých. Na druhom mieste bol COVID-19, ktorý bol príčinou 24 % úmrtí, čo predstavovalo skoro 1,3 tisíca zomretých. Prvú päťku najčastejších príčin dopĺňajú úmrtia na nádory (19 %), choroby dýchacej (6 %) a tráviacej sústavy (4 %). 

  „Počas prvých troch mesiacov tohto roka spôsobil koronavírus 37 až 40 úmrtí zo sto, v apríli to bolo už len 24 úmrtí zo sto,“ 

  komentovala Z. Podmanická.

  Príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

  Početne najviac ľudí zomrelo na ochorenie COVID-19 v januári – 3,4 tisíca osôb. V dvoch nasledujúcich mesiacoch počet jeho obetí klesal po stovkách, v apríli už oveľa výraznejšie na takmer 1,3 tisíca osôb.

  Dôležité je aj to, akú časť nadúmrtnosti pokryl vírus COVID-19, prípadne ďalšie obvyklé príčiny úmrtí. V apríli pokračoval trend z predchádzajúcich dvoch mesiacov, keď bol počet obetí koronavírusu vyšší ako nadúmrtnosť v SR, a to ešte vo väčšej miere ako vo februári či v marci.

  Svedčí to o tom, že úmrtia spôsobené inými príčinami v porovnaní s predošlými rokmi výraznejšie klesli. Vo štvrtom mesiaci bol počet úmrtí na choroby obehovej sústavy oproti priemeru predošlých piatich rokov nižší o 4 %, pri chorobách dýchacej sústavy o 6 %. Redukcia počtu zomretých na nádory je zjavná už od začiatku roka, vo štvrtom mesiaci však bola zatiaľ najnižšia (o 8 %).

  Nadúmrtnosť mladších seniorov výrazne klesla

  Aprílová miera nadúmrtnosti medzimesačne významne klesla v skupinách osôb v produktívnom i poproduktívnom veku.

  Vo štvrtom mesiaci zomrelo 1,2 tisíca osôb v produktívnom veku, ich miera nadúmrtnosti dosiahla takmer 18 %. V skupine seniorov nad 65 rokov dosiahla 24 %, keď celkovo zomrelo 4-tisíc osôb.

  Podobne ako v predošlých mesiacoch bola horšia situácia v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov), v ktorej ešte aj v apríli zomrelo voči päťročnému priemeru o 40 % osôb viac.

  „Je to však výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim mesiacom prvého štvrťroka, keď v porovnaní s predošlými rokmi zomieral až dvojnásobok mladších seniorov,“ 

  zdôraznila Z. Podmanická.

  Seniori zomierali menej na kardiovaskulárne choroby

  Na následky ochorenia COVID-19 zomrelo aj v apríli najviac ľudí vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Seniori predstavovali vyše tri štvrtiny obetí nového vírusu. Starší seniori nad 75 rokov predstavovali 45 % obetí nového vírusu, nasledovali mladší seniori (31 %) a ľudia v produktívnom veku (24 %). Následkom koronavírusu podľahlo v apríli aj jedno dieťa vo veku do 14 rokov.

  V porovnaní so štruktúrou príčin úmrtí v predošlých piatich rokoch sa v apríli celkovo vyskytlo menej úmrtí na choroby obehovej sústavy. Výnimkou však boli vekové kategórie ľudí v produktívnom veku, v ktorej bol nárast o 3,2 % a tiež v podskupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) s 11 %-ným nárastom. Pri nádoroch pokračoval trend nižšieho počtu úmrtí voči priemeru vo všetkých vekových skupinách, najviac u ľudí v produktívnom veku (o 18 %).

  Bratislavský kraj sa už dostal na predkovidovú úroveň

  Aprílový nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom sa v rámci ôsmich krajov SR pohyboval od 2 % po 43 %. V porovnaní so situáciou v marci došlo k zníženiu intenzity nadúmrtnosti vo všetkých regiónoch.

  Lídrom regionálnej nadúmrtnosti sa v apríli 2021 stal Žilinský kraj, keď v tomto regióne zomieralo o 43 % viac ľudí, ako bol priemer v predošlých piatich rokoch. Tento kraj mal vo štvrtom mesiaci roka aj najvyšší absolútny počet zomretých (vyše 750). Ešte v prvých dvoch mesiacoch mal pritom najnižšiu nadúmrtnosť aj najnižší absolútny počet zomretých. Druhým v poradí bol Trenčiansky kraj s nadúmrtnosťou 35 % voči priemeru.

  „V Bratislavskom kraji zomrelo v apríli celkovo oproti päťročnému priemeru len o 2 % osôb viac, a tento región zaznamenal súčasne najvýraznejší pozitívny posun. Jeho nadúmrtnosť ešte v marci dosahovala 44 % ,“

   zhodnotila Z. Podmanická.

  O viac ako 30 % klesla medzimesačne miera nadúmrtnosti aj v ďalších piatich slovenských krajoch.

  V absolútnych číslach zomrelo vo štvrtom mesiaci tohto roka najviac ľudí na následky infekcie COVID-19 v Žilinskom kraji (215), nasledovali Trenčiansky a Prešovský kraj (okolo 200). Najmenej obetí nového vírusu mal Bratislavský kraj (84).

  „V apríli už vo všetkých krajoch opäť dominovali úmrtia na choroby obehového systému a COVID-19 ako príčina úmrtia bol až za nimi. Dokonca v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji bol až na treťom mieste za úmrtiami na nádorové ochorenia,“ 

  dodala Z. Podmanická.

  Porovnávať situáciu v regiónoch je najvhodnejšie cez relatívne ukazovatele, ktoré zohľadňujú rôznu veľkosť ich populácie, napríklad cez počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov. V tomto ukazovateli bol na tom v apríli v súvislosti s koronavírusom najlepšie Bratislavský kraj so 150 úmrtiami na 100-tisíc obyvateľov, na opačnom konci sa nachádzal Trenčiansky kraj so 410 úmrtiami na 100-tisíc obyvateľov. Nitriansky kraj bol zasa lídrom v miere úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby (500 zomretých na 100-tisíc obyvateľov). Naopak, najmenej ich mal Prešovský kraj (360 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov).

  Počet a príčiny úmrtí v apríli 2021 v číslach

  • Početne najmenej ľudí zomrelo na Slovensku od začiatku roka 2021 v apríli (5,3 tisíca), najviac v januári (9-tisíc)
  • Kým ešte v januári 2021 bola nadúmrtnosť na Slovensku takmer 76 %, postupne klesala a v apríli dosiahla 22 %
  • Za prvé štyri mesiace roka 2021 zomrelo podľa predbežných údajov na Slovensku takmer 29,8 tisíca osôb, z toho 10,6 tisíca ľudí na následky ochorenia COVID-19
  • Od začiatku pandémie koronavírusu (od marca 2020) podľahlo tejto chorobe 14,6 tisíca osôb
  • Počet zomretých na COVID-19 od januára do apríla (10,6 tisíca osôb) je takmer totožný s hodnotou celkovej nadúmrtnosti za toto obdobie
  • Ako sa v apríli 2021 zmenili počty zomretých na tradičné príčiny v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov? – choroby obehového systému: -4 %, nádory: -8 %, choroby dýchacej sústavy: -6 %, choroby tráviacej sústavy: -5 %, vonkajšie príčiny úmrtnosti: -18 %

  Úmrtia a ich príčiny podľa vekových štruktúr a regiónov

  • Najviac osôb v absolútnych číslach, vyše 4-tisíc, zomrelo v apríli vo vekovej skupine seniorov (65+), je to takmer 77 % všetkých zomretých, podskupina starších seniorov nad 75 rokov predstavovala viac ako 50 % všetkých úmrtí a mladší seniori (65 až 74 rokov) vyše 26 %
  • Z takmer 1,3 tisíca osôb, ktoré zomreli v apríli na COVID-19, predstavovali seniori nad 65 rokov viac ako tri štvrtiny
  • V apríli zomrelo na následky infekcie COVID-19 jedno dieťa do 14 rokov, celkový počet obetí v tejto vekovej skupine tak stúpol na 5 osôb
  • Najvyššia miera úmrtnosti spôsobená koronavírusom bola v apríli v Trenčianskom kraji (410 zomretých na 100-tisíc obyvateľov), nad 300 zomretých na koronavírus na 100-tisíc obyvateľov mali ešte Žilinský a Banskobystrický kraj
  • Najnižšie hodnoty úmrtnosti na COVID-19 mal vo štvrtom mesiaci roka Bratislavský kraj (149 zomretých na 100-tisíc obyvateľov), pod 200 zomretých na 100-tisíc obyvateľov mal ešte Košický kraj
  Tlačová správa
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu