Viac

  Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení

  Kontroly vykonáva polícia v rámci bežného výkonu služby. Policajti aj naďalej pomáhajú lekárom a zdravotníkom pri testovacích a vakcinačných centrách. Pokračujú aj v kontrolách dodržiavania lekárom stanovenej karantény. Polícia od 24. do 30. mája 2021 skontrolovala viac ako 32-tisíc osôb.

  Pri kontrolách bolo zistených:

  • 16 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
  • 73 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
  • 3 prípady porušenia zákazu otvorenia prevádzok,

  Napomenutím  policajti vybavili 33 prípadov, uložili 53 pokút vo výške 5.140 eur. Ďalších 29 prípadov postúpili na príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.  

  Od začiatku roka policajti zistili:

  • 1.324 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény,
  • 130 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok,
  • 19.046 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok,
  • 44.498 prípadov porušenia zákazu vychádzania.

  Spolu priestupky a delikty: 64.998, napomenutím bolo vybavených 7.889 prípadov, uložených 49.450 pokút, postúpených 5.107 a v riešení je 2.552 prípadov.

  Najviac spáchaných priestupkov a deliktov v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologickými opatreniami od začiatku roka bolo:

  • 12.529 v Prešovskom kraji,
  • 9.743 v Košickom kraji,
  • 9.743 v Banskobystrickom kraji.