Viac

  Čakáreň na očkovanie vakcínou Sputnik V je otvorená

  Ministerstvo zdravotníctva dnes spustilo možnosť registrovať sa na očkovanie neschválenou a neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Očkovať sa ňou bude len vo vybraných vakcinačných centrách.

  Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V sa od dnešného dňa môžu registrovať na očkovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Prvá osoba má byť zaočkovaná 7. júna, v každom kraji sa bude táto vakcína podávať v jednom vakcinačnom centre.

  Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Očkovanie touto vakcínou je určené pre dospelé osoby od 18 do 60 rokov.

  Miesta na očkovanie vakcínou Sputnik V:

  • Banskobystrický kraj – Všeobecná nemocnica Lučenec
  • Bratislavský kraj – Poliklinika cudzokrajných chorôb, Americké námestie
  • Košický kraj – VKOC Michalovce
  • Nitriansky kraj – Fakultná nemocnica Nové Zámky
  • Prešovský kraj – VKOC Humenné
  • Trenčiansky kraj – Nemocnica Bojnice
  • Trnavský kraj – VKOC Piešťany
  • Žilinský kraj – VKOC Žilina

  O vakcíne Sputnik V

  Povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Sputnik V bolo vydané ministrom zdravotníctva SR 1. marca 2021. Očkovacia látka Gam-COVID-Vac sa používa na ochranu pred ochorením COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2. Vakcína sa podáva dospelým vo veku 18 až 60 rokov.

  Čo znamená “neregistrovaná vakcína” ?

  Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku.

  Vakcíne teda nebolo Európskou komisiou udelené podmienečné povolenia na uvedenie na trh. Všetkým ostatným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 udelila Európska komisia povolenia na uvedenie na trh. Predchádzalo tomu posúdenie Európskej liekovej agentúry o účinnosti a bezpečnosti vakcíny.

  Európska lieková agentúra začala priebežné hodnotenie vakcíny Sputnik V (tzv. rolling rewiev), ktoré umožňuje hodnotenie údajov od výrobcu.

  Ako funguje vakcína Sputnik V?

  Vakcína Sputnik V (Gam-COVID-Vac) je dvojzložková. Ide o vektorovú vakcínu, ktorá sa skladá z adenovírusov. Tie sú upravené tak, aby obsahovali gén na tvorbu spike proteínu, ktorý sa nachádza na povrchu koronavírusu.

  Vakcína Sputnik V sa skladá z dvoch rozdielnych dávok. Prvá obsahuje ľudský adenovírus sérotypu 26 a druhá dávka obsahuje ľudský adenovírus sérotypu 5.

  Adenovírusy, ktoré sa nachádzajú vo vakcíne sa nemôžu množiť a tiež nespôsobujú choroby.

  Kedy by som sa nemal očkovať vakcínou Sputnik V?

  • ak má pacient teplotu 37 C a vyššiu
  • pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku vakcíny alebo vakcínu obsahujúcu podobné zložky
  • pri závažných alergických reakciách v anamnéze
  • pri akútnych infekčných a neinfekčných ochoreniach, exacerbácii chronického ochorenia – očkovanie sa vykonáva 2-4 týždne po zotavení alebo remisii. Pri miernom ARVI, akútnych infekčných ochoreniach gastrointestinálneho traktu, sa očkovanie vykonáva po normalizácii teploty
  • v tehotenstve a období dojčenia
  • vo veku do 18 rokov

  Kedy byť pri očkovaní opatrný?

  Pri chronických ochoreniach pečene a obličiek, závažných poruchách činnosti endokrinného systému (diabetes mellitus), závažných ochoreniach krvotvorného systému, epilepsii, cievnych mozgových príhodách a iných ochoreniach centrálneho nervového systému, ochoreniach kardiovaskulárneho systému (infarkt myokardu v anamnéze, myokarditída, endokarditída, perikarditída, ischemická choroba srdca), primárnych a sekundárnych imunodeficienciách, autoimunitných ochoreniach, pľúcnych ochoreniach, astme a CHOCHP, u pacientov s cukrovkou a metabolickým syndrómom, s alergickými reakciami, atopiou, ekzémom.

  Deti a dospievajúci

  Vakcína Sputnik V je určená len pre dospelých vo veku 18 až 60 rokov.

  Tehotenstvo a dojčenie

  Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia, pretože jeho účinnosť a bezpečnosť počas tohto obdobia nebola skúmaná.

  Ako sa vakcína Sputnik V podáva

  Očkovacia látka sa vstrekuje do deltového svalu. Druhá dávka sa podáva po 3 týždňoch od prvej dávky. Po podaní vakcíny má byť pacient 30 minút sledovaný zdravotníckym pracovníkom.

  Vedľajšie účinky po očkovaní

  Vedľajšie účinky charakteristické pre použitie vakcíny zistené v klinických štúdiách, ako aj v štúdiách s inými vakcínami založenými na podobnej technologickej platforme, sú väčšinou mierne alebo stredne závažné, môžu sa vyvinúť v prvý alebo druhý deň po očkovaní a ustúpia do 3 nasledujúcich dni.

  Menej často sa zaznamenáva: nevoľnosť, dyspepsia, znížená chuť do jedla, občas zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín. U niektorých pacientov sa môžu vyvinúť alergické reakcie, krátkodobé zvýšenie hladiny pečeňových transamináz, kreatinínu a kreatínfosfokinázy v krvnom sére.

  Častejšie ako iné sa môžu vyskytnúť krátkodobé všeobecné (krátkodobý syndróm podobný chrípke charakterizovaný zimnicou, zvýšením telesnej teploty, artralgiou, myalgiou, asténiou, celkovou nevoľnosťou, bolesťami hlavy) a lokálne (bolestivosť v mieste vpichu, hyperémia, opuch) reakcie.

  Akceptácia vakcíny Sputnik V

  Akceptácia očkovacej látky Sputnik V (Gam-COVID-Vac ) závisí od rozhodnutia jednotlivých krajín.

  Marek
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu