Viac

  Chorvátsko: 10 dňovej karanténe sa vyhnete testom, po očkovaní alebo prekonaní COVID-19

  Chorvátsko od dnes upravilo podmienky vstupu do krajiny. Povinnej 10 dňovej karanténe sa vyhnete testovaním pred príchodom, 14 dní po očkovaní alebo ak ste COVID-19 prekonali. Aké podmienky budú platiť pre vstup do obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov?

  Rezort diplomacie odporúča pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak neurobíte vopred, musíte rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

  Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

  Pri vstupe do Chorvátska je potrebné (do odvolania) predložiť:

  • negatívny PCR nie starší ako 48 hodín alebo
  • rýchly antigénový test (RAT) nie staršie ako 48 hodín (od odobratia vzorky) alebo
  • musíte nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržíte pri vstupe do krajiny)
  • lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní) alebo
  • lekárske potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID-19 alebo
  • lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19

  Slovenský rezort diplomacie odporúča držiteľom Certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom jazyku.

  Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

  Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

  Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (vyžaduje sa anglický alebo chorvátsky preklad).

  QR kód by mal obsahovať:

  • meno a priezvisko vyšetreného;
  • dátum narodenia/rodné číslo;
  • dátum testovania;
  • špecifikácia použitého druhu PCR testu.

  Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

  Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA – DIAGNOSTIC BIOTEC Co. 

  Všetky zmienené potvrdenia musia byť v  anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

  Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

  Ak nepredložíte negatívny výsledok testu na COVID-19, ste povinný nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu a túto možno prerušiť alebo ukončiť po PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na mailovú adresu. Porušenie samoizolácie/karantény je v Chorvátsku pokutované sumou cca 1100 eur.

  Zaočkované osoby

  Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény (musí obsahovať dôkaz, že od podania druhej dávky očkovania prešlo najmenej 14 dní). Všetky potvrdenia musia byť vyhotovené v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii.

  Rezort diplomacie odporúčame držiteľom Certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom jazyku.

  Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

  Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných 6 mesiacov majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

  Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 cestujúci musia mať: pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu, ktorý je starší ako 14 dní alebo potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom pred viac ako 14 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

  Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom (starším ako 14 dní od laboratórneho testu).

  Aké sú podmienky vstupu pre deti?

  Deti mladšie než 7 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho výsledku testu a povinnosti karantény, ak majú rodičia negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test.

  Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 180 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

  Výnimky

  Výnimky sa týkajú tranzitu cez územie Chorvátska do max. 12 hodín, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra).

  Študenti, ktorí majú potvrdenie o štúdiu v Chorvátsku nemusia mať potvrdenie o testovaní alebo prekonaní COVID-19 (aktuálne potvrdenie školy musí však potvrdzovať existenciu prezenčného vyučovania).

  Digitálne zelené certifikáty

  Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré pilotne testujú tzv. Digital Green Certifikates (digitálne zelené certifikáty) pre zjednodušenie cestovania. Predpoklad spustenia certifikátov Chorvátsko očakáva od 1. júna 2021.

  Opatrenia v krajine

  Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.

  V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných masiek/rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch – na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra.

  Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou take away jedla, nápojov a cukrovín. Otvorené sú kaviarne a reštauračné zariadenia na vonkajších terasách s dodržaním nariadení Úradu verejného zdravia Chorvátsku (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).

  Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

  Slovenským turistom slovenské ministerstvo zahraničných vecí odporúča, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

  Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

  V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúča mu rezort diplomacie zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

  Ján
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu