More

  Nemecko nás vyradilo zo zoznamu rizikových krajín

  Spolu so Slovenskom vyradili Nemci zo zoznamu rizikových krajín viacero krajín. Veľká Británia sa naopak pre výskyt indickej mutácie vírusu SARS-CoV-2 dostane na zoznam vysoko rizikových krajín.

  Slovensko
  391,087
  Potvrdené prípady
  Updated on 16. June 2021 1:20
  Slovensko
  12,446
  Úmrtia
  Updated on 16. June 2021 1:20
  Slovensko
  1,216
  Aktívne prípady
  Updated on 16. June 2021 1:20
  Slovensko
  377,425
  Vyliečení
  Updated on 16. June 2021 1:20

  Nemecko od dnes zaradilo Veľkú Britániu na zoznam najviac rizikových krajín. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha. Britániu Nemecko zaradilo medzi najviac rizikové pre výskyt indickej mutácia koronavírusu SARS-CoV-2.

  Pre cestujúcich z Veľkej Británie teda platia najprísnejšie opatrenia. Do Nemecka môžu cestovať len obyvatelia vracajúci sa domov. Aj pre nich však platia prísne pravidlá. Osoby vracajúce sa z Veľkej Británie sa musia podrobiť dvojtýždňovej karanténe a tiež testu.

  Slovensko je menej rizikové

  Nemecko od dnes vyradilo zo zoznamu rizikových krajín aj Slovensko. Z nemeckého zoznamu rizikových oblastí vyradia tiež Fínsko, Rumunsko, San Maríno, niektoré regióny Španielska a Írska, ako aj Jamajku. Pre všetky tieto krajiny sa zmiernia opatrenia pri vstupe do Nemecka.

  Po návrate z rizikových krajín je potrebné absolvovať karanténu, ale možno ju nahradiť testom alebo napríklad potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Karanténa tiež neplatí pre tých, ktorí sa preukážu dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19.

  Zo zoznamu najviac rizikových krajín vyradilo Nemecko aj Francúzsko, Chorvátsko a Slovinsko. Všetky tri krajiny, ale ostávajú ako rizikové a platia pre prísnejšie pravidlá.

  Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska od 23. mája 2021

  Od 23. mája 2021 Slovenská republika už nie je zaradená medzi rizikové krajiny z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19.
   
  Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku, bez povinnosti predložiť vyplnený formulár, negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19.

  Karanténa

  Pre cestujúcich, ktorí sa v uplynulých 10 dňoch pred vstupom na územie Nemecka zdržiavali v rizikovej oblasti (resp., ktorá v tom čase bola označená ako riziková oblasť) a prichádzajú zo štátov Schengenskej dohody a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Slovenska naďalej formálne platí povinnosť 10-dňovej karantény.

  Karanténa môže byť ukončená pre osoby, ktoré sa preukážu vopred elektronicky už pri vypĺňaní digitálneho formulára alebo po vstupe na územie Nemecka nemeckému úradu zdravia – Gesundheitsamt príslušnému podľa pobytu cestujúceho: 

  • negatívnym antigénovým, testom na COVID-19, ktorý musí byť vykonaný do 48 hodín pred vstupom na územie Nemecka alebo do 48 hodín po vstupe do Nemecka 
  • alebo negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred vstupom na územie Nemecka
  • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 starším ako 14 dní od poslednej dávky podľa špecifikácie Inštitútu Pavla Ehrlicha
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 najviac 6 mesiacov alebo najmenej 28 dní po pozitívnom PCR texte na COVID-19.

  Aká forma potvrdenia sa vyžaduje?

  Potvrdenia musia byť predložené v papierovej forme v origináli (nie fotokópie) alebo v digitálnej forme v nemeckom, anglickom, francúzskom, španielskom alebo talianskom jazyku. Uvedené opatrenie platí predbežne do 30. júna 2021.

  Výnimky z predloženia negatívneho testu na COVID-19

  Výnimku z predloženia negatívneho testu na COVID-19 po vstupe na územie Nemecka majú nasledujúci cestujúci, ktorí sa zdržiavali v rizikových oblastiach, vrátane Slovenskej republiky a ktorí do Nemecka prichádzajú cestnou alebo lodnou dopravou:

  • cestujúci ktorí prechádzali cez rizikovú oblasť bez zastavenia,
  • cestujúci, ktorí sa v rámci cezhraničného styku zdržiavali v rizikovej oblasti menej ako 24 hodín, alebo sa v Nemecku budú zdržiavať menej ako 24 hodín,
  • osoby, ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou, lodnou, alebo leteckou dopravou, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
  • cestujúci, ktorí sa v Nemecku nezdržia viac ako 72 hodín – pokiaľ idú navštíviť príbuzných 1. stupňa, manžela, manželku, partnera, partnerku, alebo cestujú z dôvodu striedavej starostlivosti o rodinného príslušníka alebo pokiaľ cestujú pracovne a ich pracovná činnosť je nevyhnutná pre udržanie verejného zdravia a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa, za dodržania ochranných a hygienických nariadení,
  • pendleri za dodržania ochranných a hygienických nariadení ktorí majú bydlisko v Nemecku, alebo v rizikovej oblasti alebo z dôvodu štúdia, práce, alebo vzdelávania musia vstúpiť do Nemecka, alebo do rizikovej oblasti, alebo sa pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa vracajú do svojho bydliska.

  V odôvodnených výnimočných prípadoch môže príslušný nemecký úrad zdravia – Gesundheitsamt udeliť ďalšie výnimky alebo výnimky obmedziť.

  Ján
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu