Viac

  Na udržanie zamestnanosti ministerstvo vyplatilo viac ako 1,6 miliardy eur

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO 1.641.996.357 eur na základe viac ako 187 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci.

  Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až k úrovni presahujúcej 600 eur. Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl 2021. Ich splatnosť sa posunula na 30. jún 2021.

  Inštitút sociálnej politiky zverejnil ďalšiu aktualizáciu komentára o čerpaní „Prvej pomoci“, ktorá zahŕňa prvé čiastkové čísla za marec a aktualizované údaje za február 2021. Dostupné dáta potvrdzujú postupný nárast objemu vyplatenej pomoci. Suma vyplatených príspevkov za február doposiaľ presiahla 204 miliónov eur, čo je takmer o 20 miliónov eur viac ako za január 2021. Objem vyplatenej pomoci za jednotlivé mesiace od októbra medzimesačne kontinuálne rastie.

  Priemerne 650 eur

  Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho dosiahla v marci takmer 650 eur. Dostupné údaje za február a marec naznačujú ďalšie zvýšenie pomoci na jedno pracovné miesto. Zatiaľ čo v septembri dosahovala priemerná výška podpory na zamestnanca 271 eur, vo februári a marci 2021 presahuje 600 eur. Nárast výšky priemernej pomoci je ovplyvnený rozšírením okruhu poberateľov a navýšením finančných príspevkov prostredníctvom „Prvej pomoci ++“.

  Mikropodniky naďalej čerpajú najväčšiu časť „Prvej pomoci“

  Pomoc najintenzívnejšie využívajú podniky s menej ako 10 zamestnancami. Ich podiel na vyplatenej sume od septembra do decembra 2020 postupne rástol, až k úrovni 44 %. Nasledujúce mesiace došlo k vzostupu čerpania pomoci mikropodnikmi až k predbežným 54 % za marec.

  U malých podnikov sleduje rezort práce stabilný vývoj v jednotlivých mesiacoch, blízko úrovne 20 % na uhrádzanej sume. Kategória stredných podnikov čerpala do konca októbra za jednotlivé mesiace viac ako 17 % „Prvej pomoci“.

  Od novembra rezort práce zaznamenal pokles, kedy sa úroveň čerpania pomoci znížila a podiel stredných podnikov bol okolo 15 %. Tento trend pokračuje aj v úvodných mesiacoch roka 2021. Podiel veľkých podnikov zaznamenal mierny nárast za december 2020 a január 2021 na úroveň 15 %. Čísla za február a marec naznačujú klesajúci trend. Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci v týchto mesiacoch predstavuje 12 %.

  Najviac do veľkoobchodu a maloobchodu

  Najintenzívnejšie čerpajú „Prvú pomoc“ za úvodné mesiace roku 2021 podniky z odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu. Ich podiel v posledných mesiacoch rastie a blíži sa k štvrtine vyplatenej sumy.

  U odvetvia priemyslu v posledných mesiacoch sleduje ministerstvo postupný útlm v čerpaní Prvej pomoci, naďalej sa však jeho podiel pohybuje blízko 20 %. Síce odvetvie priemyselnej výroby už nečerpá najväčší objem pomoci, naďalej zostáva odvetvím s najväčším počtom podporených pracovných miest.

  Takmer štvrtina podporených pracovníkov pracuje v tomto odvetví. Pomoc naďalej prúdi aj do ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel na čerpanej sume je na úrovni 14 % za mesiac marec. V odvetví stavebníctva tento podiel presahuje 12 %.

  Najmä z opatrenia 2

  Malé, stredné, ako aj veľké podniky najčastejšie využívajú paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb, čiže opatrenie 3B. Jeho podiel dosiahol za február viac ako 48 %.

  U mikropodnikov, pod ktoré zaraďujeme aj SZČO, sa najviac využíva príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa poklesu tržieb, známe ako opatrenie 2. Keďže podiel mikropodnikov v posledných mesiacoch stúpa, súčasne s tým rastie aj podiel vyplatenej „Prvej pomoci“ cez toto opatrenie. Podiel opatrenia 2 na vyplatenej sume presiahol za február 34 %.

  Viac informácií nájdete v aktualizácii správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky

  Čerpanie PRVEJ POMOCI

  Odoslané platbyVyplatené príspevkyPodporené osoby
  Opatrenie 143.298106.247.975,78 €222.253
  Opatrenie 2596.390364.670.186,44 €595.452
  Opatrenie 3A62.948303.020.321,18 €968.300
  Opatrenie 3B210.799790.632.861,77 €2.161.505
  Opatrenie 4139.33337.487.163,78 €139.203
  SOS Dotácia55.886.949 €211.046
  SPOLU1.052.7681.657.945.457,95 €4.297.759
  Tlačová správa
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu