Viac

  Pravidlá pre nosenie rúška a respirátorov sa menia

  Od pondelka 17. mája prichádza aj k zmenám v nosení rúška a respirátora. Aktualizované pravidlá platia pre interiér aj exteriér a záleží aj od farby vášho okresu.

  V pondelok 17. mája nadobudne účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, nosenie respirátora a rúška sa preto odvíja v závislosti na stupni varovania podľa COVID Automatu.

  Prinášame vám sumár pravidiel platných od 17 mája. Už od pondelka začne platiť aktualizovaný COVID automat, ktorý prináša množstvo zmien. Pre mnohé okresy Slovenska zároveň budú platiť miernejšie podmienky. Včera skončil aj núdzový stav a tým aj zákaz vychádzania.

  Pravidlá pre interiér

  Vrátane prostriedkov verejnej dopravy, taxislužieb, alebo pri inej preprave s osobami z iných domácností. Nos a ústa musia byť prekryté respirátorom.

  Respirátor je možné v interiéri nahradiť rúškom v prípade:

  • osôb, ktoré sa nachádzajú v interiéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID Automatu (zelená, žltá, oranžová farba okresu),
  • žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
  • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

  Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri sa nevzťahuje na:

  • deti do 6 rokov veku,
  • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
  • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
  • čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  Pravidlá pre exteriér

  V okresoch v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID Automatu (bordová, červená, ružová farba okresov) musia byť v exteriéri nos a ústa prekryté, respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

  Výnimku majú:

  • deti do 6 rokov veku,
  • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
  • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

  V okresoch v stupni monitoring a v 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

  V tomto prípade majú výnimku z prekrytia dýchacích ciest:

  • deti do 6 rokov veku,
  • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.
  Milanhttps://www.slobodnaeuropa.eu/
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu