Viac

  Novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí

  Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách.

  Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní pritom došlo k zmene.

  Na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí.

  Zároveň však platí, že obchodníci aj naďalej budú povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince. Tie zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie.

  Zaokrúhľovať sa bude matematickým spôsobom, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, čiže obchodníka aj kupujúceho.

  Medzi pozitíva tohto kroku patrí zjednodušenie vydávania mincí, odľahčenie peňaženiek, znížia sa náklady podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí a dochádza aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

  Slovenská republika tak nasleduje niektoré krajiny eurozóny (Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko či Taliansko), ktoré sa pre obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí rozhodli na národnej úrovni. 

  Tlačová správa
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu