Viac

  Nový zákon o eurofondoch prešiel v parlamente

  Národná rada schválila nový zákon o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch je schválený, ktorý prináša viaceré zmeny.

  Nový zákon o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch je schválený. Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o eurofondoch, ktorú predložila vicepremiérka Veronika Remišová.  

  „Tento nový zákon prináša rad opatrení, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia poskytovanie podpory z eurofondov, znížia byrokraciu aj pre prijímateľov aj pre poskytovateľov podpory a zároveň zvýši transparentnosť celého procesu,“ 

  zhrnula vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

  Novela zákona prináša viacero noviniek a opatrení a vychádza z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala: zabezpečiť efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov z programového obdobia 2014 – 2020, zjednodušiť implementáciu eurofondov a posilniť princíp transparentnosti.

  „Jednou zo zásadných zmien, s ktorými prichádzame, je povinnosť zverejňovať fyzické aj právnické osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe projektov. V doterajšej praxi sme totiž boli svedkami káuz, že firmy, ktoré pomáhali ministerstvám nastavovať podmienky výziev, využívali takto nadobudnuté informácie a neoprávnene poskytovali svoje služby aj pri príprave projektov pre žiadateľov, ktorí sa do daných výziev chceli prihlásiť. Išlo o zjavný konflikt záujmov, ale riadiace orgány neboli schopné takýto konflikt odhaliť,“ 

  ozrejmila ministerka Remišová.

  Zákon ďalej zjednodušuje byrokraciu pri poskytovaní eurofondov, ukladá povinnosť ministerstvu financií, aby zverejňovalo informácie o nedostatkoch zistených v auditoch a prináša väčšiu flexibilitu v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí.

  Novela tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenia výziev nie je možné predvídať, ako napríklad pandémia koronavírusu. Ide napríklad o možnosť zmeny v oprávnenosti výdavkov.

  „Zjednodušenia a opatrenia, ktoré touto novelou prinášame, znamenajú menej byrokracie, menej byrokracie znamená menej korupcie. Eurofondy musia čo najrýchlejšie smerovať tam, kde treba. Na zlepšenie kvality života ľudí, podporu pracovných miest, na obnovu škôl, nemocnice, zdravšie životné prostredie,“ 

  dodala Remišová.

  Nový zákon o eurofondoch nadobudne účinnosť 15. júna 2021.

  Tlačová správa
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu