More

  Respirátory už nebudú povinné všade a pre všetkých. Podmienky sa od pondelka zmenia

  Podmienky nosenia respirátorov aj rúšok sa budú od pondelka meniť. Pribudne výnimiek, keď nebude potrebný respirátor. V exteriéry už nebude rúško povinné vždy.

  Úrad verejného zdravotníctva rozhodol o zmene podmienok nosenia respirátorov a rúšok. Respirátory už nebudú rovnako povinné aj pre niektoré skupiny zamestnancov alebo napríklad pre deti v škole.

  Deťom v škole a rovnako pedagogickým pracovník bude opäť stačiť rúško. Zmierni sa aj nosenie respirátorov u niektorých zamestnancov.

  Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na:

  • deti do 6 rokov veku,
  • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

  Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

  • žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

  K zmierneniu príde aj pri nosení rúška v exteriéri. Rúško nebude povinné všade tam, kde dokážete byť od ostatných ľudí minimálne 5 metrov.

  Povinnosť nosiť rúška v exteriéri sa nevzťahuje na:

  • deti do 6 rokov veku,
  • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
  • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu