More

  Školy opäť prejdú pod rezort školstva

  Podľa Branislava Gröhlinga je zjednotenie kompetencií školstva prelomovým krokom, ktorý prinesie efektívnejší a prehľadnejší systém.

  Koniec nelogickému a komplikovanému systému riadenia školstva. Zjednotenie kompetencií a financovania po rokoch duplicitnej administratívy a komplikovaného systému v stredu schválila vláda. Nový systém prinesie zefektívnenie a zjednodušenie v riadení školstva.

  Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva, čo spôsobovalo zriaďovateľom, školám, učiteľom aj rodičom mnohé problémy. 

  „Toto nesystémové rozhodnutie sa podpísalo pod duplicitu niektorých úloh pre školy, viedla sa dvojitá administratíva a riadenie škôl bolo komplikované a neprehľadné,“ 

  priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

  Krok zjednotenia riadenia školstva podporili aj viacerí významní aktéri v oblasti školstva, akými sú napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku či Najvyšší kontrolný úrad SR. Po novom sa po rokoch správa školstva dostane takpovediac „pod jednu strechu.“  

  „Tomuto rozbitému systému v školstve je koniec a robíme krok smerom k tomu, aby bol systém riadenia jednoduchší, prehľadnejší a efektívnejší,“ 

  doplnil šéf rezortu školstva.

  Ministerstvo vnútra považuje reformu ESO s integrovanou štátnou správou za efektívny koncept, na ktorom plánuje naďalej stavať. 

  „Uvedomujeme si však, že v minulosti došlo k anomálii, keď sa do integrovanej štátnej správy dostala aj štátna správa v oblasti školstva, ktorá však neprináša pre občana pridanú hodnotu. Klientské centrá totiž občanom služby v tejto oblasti neposkytujú. Touto novelou sa zároveň sprehľadňuje rozpočet ministerstva vnútra, ktorý je v súčasnosti výrazne skreslený výdavkami pre oblasť školstva,“

  povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar.

  V roku 2013 prišlo k nesystémovému kroku v riadení a financovaní škôl a školských zariadení na Slovensku (tzv. ESO). Dôsledkom je, že časť škôl a školských zariadení riadi a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  a časť Ministerstvo vnútra SR.

  Ciele navrhovaných zmien je odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu, dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym znevýhodnením a eliminovať prípady chybnej či cielenej segregácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl.

  Cieľom je zlepšiť fungovanie miestnej štátnej školskej správy, a to nielen z pohľadu ministerstva školstva, ale aj ministerstva vnútra, ktoré tak nebude zaťažované touto špecifickou agendou.

  Administratívne, riadiace činnosti a finančné toky v regionálnom školstve sú komplikované pre výskyt duplicít medzi obomi ministerstvami. Neprehľadné je aj financovanie, keďže je predmetom dvoch rozpočtových kapitol, dvoch rezortných informačných systémov a častokrát aj pod aj dvojitou legislatívou.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu

  Odporúčame

  aj ďalšie