Viac

  Prvá pomoc++: 100% ceny práce, ale nie pre všetkých

  Ako sa postupne menili opatrenia a príspevky v rámci Prvej pomoci.

  Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce. Má to však jeden podstatný háčik a táto pomoc zrejme nebude pre veľké firmy.

  Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.

  Európska komisia schválila 22. marca dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorý umožňuje rezortu práce navýšiť príspevky pre zamestnávateľov až do 100% celkovej ceny práce.

  Keďže išlo o rozsiahlu zmenu schémy štátnej pomoci, Európska komisia ju v spolupráci s Protimonopolným úradom posudzovali od polovice februára. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca zostáva na úrovni 1.100 eur.

  Navyšuje sa pomoc

  V rámci „Prvej pomoci++“ zvyšuje a predlžuje rezort práce finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do 30. júna. Aby sa zrýchlila a zjednodušila administratíva, nemusia súčasní prijímatelia pomoci podpisovať nové dodatky k dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac február vyjadria súhlas so zmenou zmluvných podmienok.

  S cieľom optimalizovať a súčasne zrýchliť systém Prvej pomoci prijíma rezort práce na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny až 129 nových zamestnancov, ktorí pomôžu vyplácať príspevky pre zamestnancov. Od 1. marca posilnilo tímy úradov už 74 nových zamestnancov. Najviac posilňuje rezort práce úrad práce v Bratislave, a to až o 14 pracovníkov.

  100% s háčikmi

  O príspevok vo výške 100 % celkovej ceny práce si môžu žiadať tí zamestnávatelia, ktorí neboli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach. Taktiež platí, že súčet poskytnutej pomoci za mesiace február 2021 a nasledujúce nesmie prekročiť limit 1,8 milióna eur. Do limitu sa nezapočítavajú už poskytnuté príspevky v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci+. Limity sú súčasťou podmienok schválených Európskou komisiou.

  V prípade, že žiadateľ prekročil stanovený limit alebo patril k 31. 12. 2019 do skupiny podnikov v ťažkostiach naďalej môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % celkovej ceny práce tak, ako doteraz.

  O príspevok môžu zamestnávatelia žiadať na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. 2. 2021. Rozšírila sa aj skupina žiadateľov, keďže o príspevky sa môžu uchádzať aj subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

  Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, po novom môže dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca.

  Opatrenia č. 2, 4A a 4B

  Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú aj žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za mesiac február aj pre opatrenia 2, 4A a 4B. Záujemcovia môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce do 30. apríla 2021.

  Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk .

  Ján
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu