Viac

  COVID automat: pravidlá počas zákazu vychádzania platné od 8. marca

  Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na štyri stupne varovania. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. 

  Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti platné od 8. marca 2021:

  • štvrtý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Martin, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen
  • tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I – V, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Gelnica, okres Komárno, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Sabinov, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zlaté Moravce
  • druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Medzilaborce, okres Tvrdošín

  Nové opatrenia

  Vláda v nedeľu 28. februára 2021 prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca 2021 znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií. 

  Zákaz vychádzania naďalej platí od 5:00 do 1:00. Novinkou je, že sa zavádzajú prísnejšie podmienky počas noci v čase od 20:00 do 1:00. 

  Platia výnimky

  Naďalej platia výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek možno uplatniť aj bez testu. 

  Kto nepotrebuje test?

  • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, 
  • ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní, 
  • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu. 

  Cesta do práce

  Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu. Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. 

  V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní. Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu. 

  V prírode iba vo svojom

  Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. 

  V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. 

  Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra. 

  Školy

  Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní). 

  Žiaci od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca. 

  Návštevy

  Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.

  Výnimky so zákazu s testov

  Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu v čase od 5:00 do 20:00: 

  • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení, 
  • čistiareň odevov, 
  • kúpa novín a tlačovín, 
  • optika, 
  • banka, poisťovňa, pošta
  • knižnica, 
  • servis bicyklov a motorových vozidiel, 
  • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, 
  • zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, 
  • záhradkárstva, 
  • opravovne obuvi, 
  • servis telekomunikačnej techniky, 
  • povolené hromadné podujatie, 
  • výdajné miesto eshopu a iných obchodov, 
  • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca, 
  • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku, 
  • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy, 
  • cesta na najbližší zberný dvor. 
  • Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu v čase od 5:00 do 1:00: 
  • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, podrobnosti sú vysvetlené vyššie, 
  • pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie, 
  • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť, 
  • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych programov do školy. 

  Kam môžete ísť aj bez testu?

  Kde sa dostanete aj bez testu v čase od 5.00 do 1.00 hodiny nasledujúceho dňa (teda v čase zákazu vychádzania):

  • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného do lekárne, 
  • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, 
  • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska, 
  • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti, 
  • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní, 
  • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov), podrobnosti vyššie. 

  Výnimky zo zákazu vychádzania v čase od 5.00 do 20.00 hodiny (bez povinného testu)

  Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu: 

  • obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska, 
  • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, 
  • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19, 
  • pohreb blízkej osoby, 
  • uzavretie manželstva, 
  • krst, 
  • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti, 
  • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje), 
  • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov, cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, 
  • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 
  • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, 
  • ŤZP osoby na vozíčku, 
  • osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, 
  • osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti, 
  • súdne pojednávanie, 
  • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska. 

  Povinný respirátor

  V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch okrem domácnosti bude respirátor povinný od 15. marca. 

  Vyhradené hodiny v obchodoch

  Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta. 

  Od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľovala pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu: nemôžu teda opustiť karanténu ani kvôli obstaraniu potravín či drogérie – s výnimkou návštevy lekára, lekárne či testovacieho miesta. Pomoc týmto osobám by mali príbuzní, známi, prípadne treba kontaktovať miestnu samosprávu.

  Milanhttps://www.slobodnaeuropa.eu/
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu