More

  Prichádza tvrdý lockdown. Slovensko od 1. januára sprísňuje opatrenia

  Minister zdravotníctva Marek Krajčí a koaliční lídri by mali už o 19.00 hodine informovať o sprísnení opatrení v boji s pandémiou ochorenia COVID-19.

  Dnes od 15.00 hodiny mimoriadne rokovala vláda. Premiér Igor Matovič už pred rokovaním vlády na sociálnej sieti Facebooku upozornil, že Slovensko čaká sprísnenie opatrení. Zrušiť sa od dnešnej polnoci majú aj tzv. rodinné bubliny a zrejme sa sprísni aj zákaz vychádzania.

  Vláda už rozhodla o uzatvorení lyžiarskych stredísk a tiež hotelov. Informoval o tom na Facebooku minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

  Sprísňuje sa zákaz vychádzania

  Podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v vláda SR rozhodla obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

  Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
  • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
  • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
  • cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
  • cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
  • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť,
  • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
  • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020,
  • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
  • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
  • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
  • cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
  • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;

  Reakcie politikov

  Ďalšie obmedzenia prišli v hodine dvanástej. O čo nepopulárnejšie je výrazné obmedzenie pohybu počas vrcholiacich sviatočných dní a rozbehnutých dovoleniek, o to je dnes potrebnejšie. Volajú po ňom lekári, ktorí si zo všetkých najviac uvedomujú mieru problému, ktorému čelíme. Nemajú miesto pre nových pacientov, nevládzu, musia obmedzovať inú ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Volajú po ňom epidemiológovia, vedci, volá po ňom každý, kto vidí počty nových infikovaných, hospitalizovaných a mŕtvych. Opatrenia, ktoré dnes prijala vláda, považujem za potrebné a majú moju podporu. Prispieť k zlepšeniu situácie môžeme aj tým, že nebudeme hľadať ich slabé miesta, ale z vlastného rozhodnutia sa na nevyhnutný čas dobrovoľne izolujeme a obmedzíme všetky svoje kontakty na minimum. Každý jeden kontakt dnes môže byť rizikový. Je treba si priznať pravdu – situácia je mimoriadne vážna, nevieme, ako dlho potrvá a jej zlepšenie nám ukáže až stav v našich nemocniciach v nasledujúcom období. Pripravme sa na náročné dni a držme spolu! Ochrana zdravia a životov musí byť na prvom mieste.

  Uviedla k prijatým opatreniam prezidentka SR Zuzana Čaputová
  https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10221129764246197

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu