More

  Sulík predstavil pandemický plán „Semafor zdravia“

  Premiér Igor Matovič zadal ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi „domácu úlohu“, keď Sulík odmietol Matovičov plán na komunitné testovanie. To mali zabezpečovať reštaurácie, ktoré si na testovanie mali nájsť a zaplatiť zdravotníkov. Štát by reštauráciám zabezpečil len testy a jedného vojaka a policajta.

  Matovičov plán na komunitné testovanie však Sulík zavrhol a medzi koaličnými partnermi sa opäť rozhorel spor. Ten vyústil až k tomu, že Sulíkov rezort má zabezpečovať nákup testov na ďalšie Matovičove celoplošné testovanie.

  https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/3545594938853542

  Vlastný pandemický plán

  Škriepky medzi Matovičom a Sulíkom vyústili ak zadaniu domácej úlohy pre Sulíka. Sulík mal spracovať vlastný návrh boja s pandémiou. Keďže však Sulík nedodržal Matovičov termín, premiér odkázal Sulíkovi, že plán môže ponúknuť Mongolsku.

  Richard Sulík dnes pandemický plán predstavil verejnosti. Ide po niekoľkých mesiacoch boja s pandémiou ochorenia COVID-19 o prvý jasný plán postupu v boji s pandémiou. Predstavený plán má jasné pravidlá napríklad pre obmedzenie prevádzok, hromadných podujatí, či škôl.

  https://www.facebook.com/stranasas/photos/a.87995492230/10157612983102231/

  Doteraz sa pritom na Slovensku rozhodovalo hlavne na základe pocitov hygienikov, ministrov a hlavne samotného premiéra Igora Matoviča. Chaotické pravidlá potom znamenali, že nikto netušil aké obmedzenia nás čakajú.

  36 oblastí

  Sulíkov plán počíta s rozdelením Slovenska na 36 oblastí. Tieto oblasti by boli zhodné s územnými obvodmi pre jednotlivé Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Podľa návrhu ministra hospodárstva by to dávalo väčší zmysel ako rozdelenie po okresoch.

  Pre jednotlivé okresy by sa potom v závislosti od počtu nakazených určovali štyri pásma – zelená, oranžová, červená a čierna. Tieto pásma by potom určovali ako prísne opatrenia by v jednotlivých oblastiach platili.

  Opatrenia, ktoré budú platiť v rámci jednotlivých pásiem. (zdroj: SaS)

  Niektoré opatrenia ako napríklad rúška a dezinfekcia v obchodoch by však platili vo všetkých fázach. V oblastiach, ktoré by boli zaradené medzi zelené by však napríklad neplatili žiadne obmedzenia počtu nakupujúcich v obchodoch. Otvorené by boli všetky prevádzky a povolené, aj keď s obmedzeniami, by boli aj hromadné podujatia.

  Má „hlavu a pätu“

  Návrh SaS a Richarda Sulíka má na prvý pohľad a aj po detailnejšom preštudovaní „hlavu a pätu“. Stanovuje totiž jasné pravidlá kedy a aké opatrenia sa budú v boji s pandémiou COVID-19 prijímať.

  Pre jednotlivé oblasti by sa vypočítavalo skóre, ktoré by vychádzalo z počtu prípadov, počtu chorých nad 65 rokov, ale tiež napríklad percenta pozitívnych. Samotné skóre by potom určovalo pásmo, v ktorom sa bude daná oblasť nachádzať.

  Špecifické pravidlá pre Semafor zdravia. (zdroj: SaS)

  „Ako druhé je potrebné stanoviť metódu výpočtu takzvaného skóre, s výsledkom od 0 do 100 bodov. Základ pre výpočet tvorí Protiepidemiologický systém PES Českej republiky4 . Skóre je súčet bodov za hodnoty štyroch rizikových ukazovateľov vzťahujúcich sa k stavu a k priebehu epidémie COVID-19: incidencia, incidencia nad 65 rokov, nárastu počtu pozitívnych a pozitivity,“ uvádza sa v materiály Semafor zdravia, ktorý predstavil Richard Sulík.

  Aj testovanie

  Návrh „Semafor zdravia“ však upravuje aj podmienky testovania. V materiály sa napríklad uvádza, že sa neodporúča celoplošné testovanie pomocou antigénových testov. Návrh počíta iba s cieleným testovaním v najviac zamorených oblastiach a tiež napríklad v nemocniciach, DSS alebo väzniciach. „Test je vhodné použiť pre cielené plošné testovanie v regiónoch s vysokou prevalenciou infekcie, ohniskách a tam, kde sa často testuje: v nemocniciach, DSSkách, väzniciach, uzavretých komunitách, rómskych osadách, atď. Výsledok pozitívneho Ag testu je potrebné potvrdiť RT-PCR testom,“ uvádza sa v materiály Semafor zdravia.

  Materiál však napríklad odporúča aj zmenu v testovaní pomocou RT-PCR testov. Odporúča sa aj merania „vírusovej nálože“ a u pacientov s nízkymi hodnotami sa napríklad hovorí o zrušení dohľadávania kontaktov.

  „Upgrade dnes len kvalitatívneho RT-PCR testu (pozitivita/negativita) na kvantitatívny test (kvantifikácia virálnej nálože). RT-PCR test umožňuje zistiť virálnu nálož u pacienta. Ak je virálna nálož veľmi nízka, trasovanie kontaktov nie je potrebné. Ak je virálna nálož veľmi vysoká, je potrebné dôslednejšie monitorovanie pacienta, resp. jeho urýchlená hospitalizácia,“ odporúča materiál Semafor zdravia prechod na kvantitatívny RT-PCR test.

  Režim na hraniciach

  Semafor zdravia Richarda Sulíka však odporúča aj zmeny režimu na hraniciach. Semafor zdravia odporúča zvýšenie kontroly dodržiavania pravidiel hraničného režimu, aby nedochádzalo k jeho porušovaniu a to vrátane mobilného trasovania, ktorého legislatívnu bázu máme v slovenských podmienkach schválenú už niekoľko mesiacov

  V záujme predvídateľnosti, je podľa semaforu potrebné zachovať automatickú aktualizáciu cestovnej mapy “červených”, “žltých” a “zelených” krajín9 EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, prostredníctvom databázy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na týždňovej báze.

  V dvojtýždňovej frekvencii je potrebné automatizovať aj uvoľňovanie resp. sprísňovanie opatrení aj voči tzv. tretím krajinám na základe spoločných odporúčaní EÚ. SR bude naďalej uznávať platnosť COVID-19 testov z uvedených krajín, okrem PCR aj certifikované antigénové testy.

  Odškodňovanie

  Návrhu Semaforu zdravia počíta aj s odškodnením tých prevádzok, ktorých dotkne zatváranie v rámci jednotlivých opatrení. Súčasťou Semaforu zdravia, je návrh na prijatie „Odškodňovacieho zákona“, ktorými by určoval podmienky odškodnení pre zatvorené prevádzky.

  „V záujme ochrany života a zdravia občanov je v čase pandémie nutné prijímať opatrenia, ktoré (okrem iného) viac alebo menej obmedzujú ekonomickú činnosť jednotlivých subjektov. Dochádza k obmedzovaniu pohybu ľudí, zatváraniu prevádzok a limitovaniu rôznej obchodnej, športovej, kultúrnej či inej činnosti. Tieto obmedzenia majú negatívne, často až likvidačné dopady na mnohé podnikateľské subjekty, ktorým ak štát nepomôže a nenahradí im aspoň časť vzniknutých škôd, budeme čeliť nie len významnej ekonomickej kríze, ale utrpí aj konkurencieschopnosť Slovenska a slovenských firiem. Tomuto dlhodobému negatívnemu dopadu je nutné zabrániť efektívnou štátnou pomocou,“ píše sa v Semafore zdravia.

  Nová legislatíva

  Doteraz poskytnutá pomoc (dotácie na mzdy, dotácie na nájomné, odklady splátok, daní, úverov, leasingov, atď) sa ukázala podľa Sulíka ako efektívna, je potrebné v nej počas pretrvávajúcej pandémie v primeranom rozsahu pokračovať. Súčasná legislatíva neposkytuje podľa Semaforu zdravia vhodné možnosti, ako tieto straty kompenzovať.

  V rámci Semaforu zdravia preto Sulík navrhuje:

  • vytvoriť univerzálny legislatívny rámec (tzv. odškodňovací zákon), na základe ktorého by jednotlivé rezorty mohli v zmysle kompetenčného zákona alebo rozhodnutia vlády poskytovať dotácie na pokrytie aspoň časti vzniknutých škôd,
  • vytvoriť dočasné kompetenčné centrum, ktoré by v spolupráci s jednotlivými rezortami pripravili konkrétnu „objednávku“ pomoci pre príslušné segmenty,
  • toto kompetenčné centrum by v zmysle horeuvedeného zadania sprocesovalo potrebné schémy a výzvy pomoc, vrátane ich implementácie.

  Podnikateľské subjekty musia byť podľa Semaforu zdravia súčasťou celého procesu, musia byť nápomocné, no zároveň musia mať jasno v tom, do akej miery im štát v tejto situácii pomôže.

  „Dôležitá je aj včasná refundácia nákladov miest a obcí, ktoré sa podieľali a budú podieľať na realizácii opatrení. Bez nich nie je možné realizovať napríklad plošné testovanie,“ píše sa v závere Semaforu zdravia.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu