More

  Vláda schválila núdzový stav. Zatiaľ na 45 dní

  Vláda dnes schválila na návrh premiéra Igora Matoviča vyhlásenie núdzového stavu. Núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní pričom pôjde o všeobecný núdzový stav. V prvej vlne platiť núdzový stav len na zdravotníctvo.

  „Núdzový stav schválený… zatiaľ na 45 dní od 1. októbra, t.j. uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme, alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu … t.j. máme to spoločne vo vlastných rukách,“ uviedol premiér Igor Matovič na Facebooku.

  https://www.facebook.com/igor.matovic.7/posts/10220527501870014

  Vláda môže vyhlásiť núdzový stav na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

  Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav vyhlasuje vláda.

  V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť aj základné práva a slobody.

  Čo všetko možno obmedziť alebo nariadiť počas núdzového stavu:

  • obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
  • uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
  • obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
  • obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
  • obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
  • obmedziť doručovanie poštových zásielok,
  • obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
  • obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
  • obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
  • zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
  • zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
  • vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu