More

  COVID-19: Podmienky vstupu do Maďarska a ako požiadať o výnimku

  Polícia na Facebooku upozorňuje, že od polnoci, t. j. od 01.09.2020 od 00.00 h Maďarská republika fyzicky uzavrie hraničný priechod Medveďov – Vámosszabadi. Z dôvodu opatrení polícia uzavrie hraničný priechod aj zo slovenskej strany.

  Od 1. septembra 2020 totiž platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

  Aktualizované 1.9.2020: Do Maďarska môžu vstúpiť občania krajín V4 pokiaľ majú v Maďarsku rezervované ubytovanie a preukážu sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako päť dní.

  Slováci, ktorí prichádzajú z inej krajiny za účelom tranzitu osobnou dopravou (napr. návrat z dovolenky v Chorvátsku) cez územie Maďarska bude umožnené tranzitovať späť na územie SR:

  • ak sa pri vstupe na územie Maďarska podrobia zdravotnému vyšetreniu a nepreukáže sa u nich podozrenie na ochorenie.
  • preukážu cieľ svojej cesty ako aj cieľovú krajinu
  • ich vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá sa nachádza na plánovanej trase jeho cesty, je zabezpečený (Slovenská republika)

  Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu, môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska. Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.

  Pendleri

  Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice.

  Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.

  Osoby, ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.

  Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu  – Lakcím karta (pobytová karta).

  Nákladná doprava

  Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko, je možné použiť len tri hraničné priechody:

  • Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod)
  • Parassapuszta – Šahy
  • Tornyosnémeti – Milhosť

  Zároveň je možné na cieľovú nákladnú dopravu použiť aj ďalšie zo šiestich otvorených hraničných priechodov za dodržania dopravných nariadení obmedzujúcich pohyb nákladných vozidiel.

  Podmienky návratu na Slovensko

  Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu možné použiť len nasledovné hraničné priechody:

  • Rajka – Čuňovo (diaľničný priechod)
  • Komárno – Komárom
  • Esztergom – Štúrovo
  • Parassapuszta – Šahy
  • Kráľ – Banréve
  • Tornyosnémeti – Milhosť

  Letecká preprava

  Režim na medzinárodnom letisku v Budapešti​ je tiež zmenený. Odlety nie sú vzhľadom na skutočnosť, že Maďarsko od 1. septembra 2020 neumožňuje vstup do krajiny cudzím občanom, odlety občanov zahraničných štátov z medzinárodného letiska, nie sú umožnené.

  Prílety sú umožnené občanom SR, ale s povinnosťou opustiť maďarské územie do 24 hodín Avšak medzinárodné letecké spoločnosti môžu v zmysle platných Nariadení vlády Maďarska odmietnuť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.

  Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča občanom Slovenskej republiky preveriť si u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.

  Výnimky

  Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska – iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.

  Kedy môžete žiadať o výnimku:

  • súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán
  • obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,
  • využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,
  • splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,
  • cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,
  • účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),
  • starostlivosť, opatrovanie príslušníka,
  • účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo
  • iný legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný

  Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku, kompletné  informácie vrátane všetkých dostupných tlačív sú  uverejnené na maďarskej polície.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu

  Odporúčame

  aj ďalšie