More

  COVID-19: v zozname menej rizikových krajín je od 20. júla aj Anglicko

  Rozšíril sa o Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Po príchode z týchto krajín na Slovensko nie je potrebné hlásiť sa na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva ani domáca izolácia.

  Aktualizované opatrenie je účinné od pondelka 20. júla 2020 od 7. hodiny, dovtedy platí pôvodné opatrenie.

  Zoznam krajín platný od 20. júla:

  • Austrálske spoločenstvo
  • Belgické kráľovstvo
  • Cyperská republika
  • Česká republika
  • Čínska ľudová republika
  • Dánske kráľovstvo
  • Estónska republika
  • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
  • Fínska republika
  • Francúzska republika
  • Grécka republika
  • Chorvátska republika
  • Holandsko
  • Írska republika
  • Island
  • Japonsko
  • Kórejská republika
  • Lichtenštajnské kniežatstvo
  • Litovská republika
  • Lotyšská republika
  • Maďarsko
  • Maltská republika
  • Monako
  • Nemecká spolková republika
  • Nórske kráľovstvo
  • Nový Zéland
  • Poľská republika
  • Rakúska republika
  • Slovinská republika
  • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Španielske kráľovstvo
  • Švajčiarska konfederácia
  • Talianska republika

  „Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia,“ upozorňujú hygienici.

  Príchod na Slovensko z ostatných krajín

  Všetkým osobám, ktoré od pondelka 6. júla 2020 od 7:00 vstupujú na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, testu je osoba povinná podrobiť sa najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

  Viac: Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

  Počas domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

  Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak.

  Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

  Návšteva polície

  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s políciou kontroluje dodržiavanie plnenia karanténnych opatrení a najmä povinnosti podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 cudzincami.

  V prípade, že osoby nesplnia povinnosti uložené opatrením hlavného hygienika, môže im byť uložená pokuta. Cudzinec v prípade závažného porušenia môže  byť zo Slovenska administratívne vyhostený aj s možnosťou uloženia zákazu vstupu.

  Výnimky

  Povinnosť predkladať negatívny test na COVID-19 sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín vykonávajúcich tranzit do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt.

  Tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

  Povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na osobu, ktorá vstupuje na územie Slovenskej republiky z krajiny neuvedenej v prílohe, a to za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy).

  Negatívny test na COVID-19

  Tieto osoby sú naďalej povinné odovzdať potvrdenie o negativite RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru. Alternatívne, po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

  Povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Ukrajine a prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby.

  Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky, je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu.

  Dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať potvrdenie o negativite RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín.

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu