More

  COVID-19: ruší sa štátna karanténa, otvárajú sa hranice a rúška nebudú povinné

  Slovensko otvorí hranice s ďalšími 16 krajinami. K Maďarsku, Českej republike a Rakúsku pribudne Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. S týmito krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy. Hranice budú teda otvorené pre 19 krajín.

  Voľnejší režim

  V utorok 9. júna 2020 o tom informoval premiér Igor Matovič. Od stredy 10. júna 7.00 h sa ruší povinná karanténa a eKaranténa pre osoby, ktoré sa vracajú na Slovensko z 19 bezpečných krajín. Platiť bude dobrovoľná domáca karanténa.

  “Tieto krajiny konzílium identifikovalo ako bezpečné pre občanov SR,” skonštatoval premiér s tým, že platí aj to, že ani obyvatelia daných krajín nie sú hrozbou pre SR. So všetkými štátmi však neplatia bilaterálne dohody, občania by si mali preto overovať, aké podmienky má krajina, do ktorej cestujú.

  https://www.facebook.com/UradVladySR/videos/896420150876655/

  Povinná sa mení na dobrovoľnú

  “Ruší sa povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako týchto 19 bezpečných krajín,” vysvetlil tiež premiér. Hlavný hygienik SR Ján Mikas však vyzval ľudí, aby sami kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, išli do domácej izolácie a dali sa otestovať na nový koronavírus.

  Pri príchode z ostatných krajín je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu  na ochorenie COVID-19.

  To znamená, že osoby, ktoré  vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich dní 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na súčasťou zoznamu 19-tich bezpečných krajín, sú povinné pri hraničnej kontrole na hranici s Poľskom a Ukrajinou odovzdať negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, ktorý musí byť vyhotovený, alebo preložený v anglickom, nemeckom, českom, alebo slovenskom jazyku. 

  Slovensko od dnes uvoľňuje režim na hraniciach a ruší povinnú štátnu karanténu. Počet krajín do ktorých budeme môcť cestovať sa zvýši na 19. Do niektorých sa však bez negatívneho testu nedostanete.

  Ak vstupujú na územie Slovenskej republiky tam, kde sa hraničná kontrola nevykonáva, majú povinnosť bezodkladne odovzdať uvedený výsledok negatívneho testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí. Osoby sú ďalej povinné podrobiť sa najneskôr na 5 deň laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19. Ak bude negatívny, domáca izolácia sa skončí.

  Kontroly na hraniciach

  Hraničná kontrola sa naďalej vykonáva len na hranici s Poľskom a na vonkajšej hranici s Ukrajinou. Na týchto hraniciach bude polícia kontrolovať dodržiavanie opatrenia hlavného hygienika. Platí zásada, že tieto hranice je možné prekročiť len na otvorených hraničných priechodoch.

  Naďalej platí povinnosť osobám s prechodným, alebo trvalým pobytom na území SR pri návrate z Poľskej republiky, pokiaľ ich  pobyt na území Poľskej republiky nepresiahol 48 hodín, preukázať sa tlačivom o dodržaní  lehoty.

  Tranzit bude jednoduchší

  Slovensko umožňuje cez hranice s Poľskom a Ukrajinou vykonať tranzit cez naše územie bez predchádzajúceho súhlasu Ministerstva vnútra SR aj občanom všetkých ostatných členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom, ktorí sa navracajú domov – do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo cestovného pasu).

  Tranzit občanov ostatných členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením Ministerstvom vnútra SR.  Požiadať o udelenie súhlasu s tranzitom cez územie Slovenskej republiky odporúča ministerstvo minimálne 2 pracovné dni pred zamýšľaným vstupom a tranzitom cez územie Slovenskej republiky.

  Od 10. júna môžu tranzitovať cez Slovensko aj osoby s prechodným alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi a štátni príslušníci tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý či prechodný pobyt. Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19, nie starším ako 96 hodín, vyhotoveným v anglickom, nemeckom, českom či slovenskom jazyku, alebo do niektorého z týchto jazykov preloženým.

  Vo všetkých štyroch prípadoch sú cestujúci povinní prejsť územím SR bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu, a to vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

  Rúška

  Rovnako sa zmenia aj podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Od stredy bude nosenie rúšok na verejnosti do vzdialenosti dva metre len odporúčané, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi. 

  Vo vnútri budú rúška povinné, na pracovisku ostanú však len odporúčané, ak ľudia budú od seba vzdialení aspoň dva metre. 

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu