More

  Od zajtra bez rúšok, bez hodín pre seniorov. Pozrite si čo všetko sa od zajtra mení

  Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupuje Slovensko k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

  Zmeny včera po rokovaní konzília odborníkov oznámil premiér Igor Matovič. Už od zajtra budú môcť otvoriť ďalšie prevádzky so službami, zmiernia sa aj opatrenia platné pre reštaurácie, či napríklad taxislužby.

  Od dnes však už napríklad platí voľnejší režim na hraniciach s Maďarskom a Českom. Niektoré zo včera oznámených opatrení však budú platiť od až od budúcej stredy.

  Už dnes

  Na územie Slovenskej republiky môžu od utorka 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt.

  Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

  Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi Slovenskom a Českom, resp. Maďarskom. Na hraniciach s Rakúskom, Poľskom aj Ukrajinou platia pôvodné podmienky.

  Aj tranzit

  Od 2.6.2020 od 7:00 budú môcť Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo.

  O výnimku pre tranzit nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt.

  V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do 8 hodín a môžu sa zastaviť len na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok.

  Prehľad zmien v opatreniach od zajtra. Čo všetko sa uvoľní?

  Od stredy viaceré

  Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.

  Kedy a kto nemusí mať rúško:

  • detí do 3 rokov veku,
  • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,  
  • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
  • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
  • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre,
  • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,
  • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
  • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
  • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
  • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
  • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,  
  • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
  • osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
  • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

  VÝNIMKY Z POVINNÉHO NOSENIA RÚŠOK😷ℹ️ Od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania je upravené vychádzanie a pohyb na…

  Uverejnil používateľ Národné centrum zdravotníckych informácií Utorok 2. júna 2020

  Hromadné podujatia

  Od stredy bude povolené organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci, za jasne stanovených podmienok.

  V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.

  Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.

  Obchody a služby

  Od stredy 3. júna sa ruší vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti.

  Po novom nebude môcť maximálny počet zákazníkov v prevádzke presiahnuť limit 1 osoba na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.

  Stále ostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba.

  V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.

  Aj hotely a vnútorné športoviská

  Hotely už nebudú musieť dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.

  Od stredy sa budú môcť otvoriť aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.

  Zmeny pri taxislužbách

  V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla. Zároveň sa ruší povinnosť oddelenia zákazníka a vodiča fóliou alebo iným spôsobom.

  Otvoriť sa budú môcť denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. Postupne sa bude uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadení sociálnych služieb. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

  Letné tábory

  Organizovanie zotavovacích podujatí cez leto bude povolené. Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori,  personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami.

  Konanie putovných táborov v súčasnej epidemiologickej situácii však povolené nebude. Koľko účastníkov bude môcť mať tábor určí Úrad verejného zdravotníctva dodatočne.   

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu