Viac

  Matovičovi to zatiaľ nevyšlo. Špehovanie cez mobily sa odkladá

  Ústavný súd predbežne rozhodol vo veci návrhu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý mal umožniť získavanie lokalizačných údajov Úradom verejného zdravotníctva.

  Matovičov kabinet chcel takto získané údaje využiť pri boji s pandémiou ochorenia COVID-19 aby si pozitívne testované osoby vedeli ľahšie vybaviť, kde sa nachádzali.

  Už od začiatku sa však objavovala kritika, že zákon bude umožňovať špehovanie ľudí aj bez ich súhlasu. V odôvodnení to uvádza ako jeden z dôvodov jeho pozastavenia aj Ústavný súd SR.

  Ten pozastavil niektoré ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, ktoré sa týkali získavania lokalizačných údajov. Platnosť sporných ustanovení je však zatiaľ len pozastavená kým Ústavný súd definitívne nerozhodne.

  „Ústavný súd pripomína, že podľa jeho ustálenej judikatúry predstavuje spracúvanie identifikačných a lokalizačných údajov získaných z telekomunikačnej prevádzky zvlášť závažný zásah do práva na súkromie a ochranu osobných údajov jednotlivca. Ústavný súd preto v prípade takéhoto závažného zásahu vyžaduje splnenie tých najprísnejších kritérií,“ uvádza Ústavný súd v stanovisku pre média.

  „Vychádzajúc z uvedeného, ústavný súd zistil, že časť pozastavenej právnej úpravy nebola dostatočne určitá, pretože umožňovala štátnej moci spracúvať osobné údaje bez toho, aby bol jednoznačne vymedzený účel takého spracúvania a spôsoby nakladania s osobnými údajmi,“ dodáva v stanovisku Ústavný súd SR.

  V ďalšej časti podľa stanoviska Ústavného súdu pozastavenej právnej úpravy bol síce zrejmý jej účel, avšak chýbali nevyhnutné garancie proti prípadnému zneužitiu spracúvaných osobných údajov.

  „Právna úprava totiž nezohľadňovala možnosť získať potrebné údaje z menej citlivých zdrojov, resp. možnosť dosiahnuť sledovaný účel iným, základné práva menej obmedzujúcim spôsobom. Okrem toho právnej úprave chýbali ustanovenia o kvalitnom nezávislom dohľade, ktorý by kontroloval spracúvanie osobných údajov štátnou mocou; ďalej ustanovenia o zabezpečení mimoriadne vysokej úrovne a ochrany pri samotnom spracúvaní osobných údajov; jednoznačné časovo podmienené zničenie osobných údajov po tom, ako bol dosiahnutý účel ich spracúvania a napokon ustanovenia o informovaní jednotlivca, ktorého osobné údaje by mohli byť spracúvané,“ píše sa v stanovisku Ústavného súdu SR pre média.

  Uznesenie ústavného súdu nadobudne právoplatnosť a všeobecnú záväznosť odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čím dôjde k pozastaveniu účinnosti časti ustanovení zákona o elektronických komunikáciách.

  Zároveň Ústavný súd prijal na ďalšie konanie návrhy týkajúce sa zákona o súdoch a zákona o súdnej rade. Oba tieto návrhy boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní.

  „Napadnuté ustanovenia označených zákonov boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní a navrhovatelia tvrdili, že v prípade ustanovení týkajúcich sa zákona o súdnej rade a zákona o súdoch neboli splnené podmienky pre takýto legislatívny postup,“ uviedol k obom zákon Ústavný súd SR.

  Ján
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu