0,00 €

Žiadne produkty v košíku.

COVID-19: Slovensko otvára obchody. Musia však dodržiavať prísne pravidlá

Úrad verejného zdravotníctva včera neskoro v noci vydal nové opatrenie, ktoré od dnes umožní otvoriť obchody a tiež napríklad letné terasy reštaurácii. Opäť sa však menia aj podmienky pre nakupovanie seniorov.

Aj keď rozhodnutie o otvorení prevádzok padlo ešte v pondelok, Úrad verejného zdravotníctva vydal nariadenie až včera neskoro v noci. Obchodníci tak mali iba niekoľko hodín počas noci aby sa na otvorenie pripravili.

Otvoriť môžu všetky obchody bez toho aby sa riešila ich rozloha. Otvoriť tak môžu napríklad aj veľké obchody ako Ikea či napríklad veľké obchody so stavebninami.

Reštaurácie aj taxíky

Otvoriť môžu aj reštaurácie však zákazníci môžu sedieť len na letných terasách a navyše musia byť dodržané dvojmetrové rozostupy medzi stolmi. Pri jednom stole môžu byť najviac dvaja zákazníci alebo rodičia s deťmi. Otázne je koľko reštaurácií takto otvorí, keďže pre mnohých by to znamenalo mať otvorené pre pár stolov.

Za prísnych opatrení môžu začať jazdiť aj taxíky. Tie okrem dezinfekcie musia napríklad oddeliť priestor, kde sedí zákazník od vodiča. Zákazníci musia sedieť na zadných sedadlách a navyše môžu byť maximálne dvaja. Okrem toho musí mať taxikár medzi zákazníkmi minimálne 15 minút prestávku.

Ochranné štíty aj iné pravidlá pre seniorov

Prísne opatrenia budú musieť dodržiavať napríklad aj holičstva a kaderníctva. To môže skomplikovať ich otvorenie. Aby mohli otvoriť musia mať pre zamestnancov zabezpečené ochranné štíty.

Do vyľudnených ulíc mnohých miest Slovenska sa postupne snáď vráti život. Obchody a prevádzky so službami sa od dne opäť otvoria. Mnohé po dlhých dvoch mesiacoch.

Okrem toho musia aj oni v prevádzkach dodržiavať dvojmetrové rozostupy a tiež zabezpečovať dezinfekciu po každom zákazníkovi.

Úrad verejného zdravotníctva menil aj podmienky nakupovania pre seniorov a výrazne obmedzil rozsah prevádzok, kde sú povinný nákupné časy pre seniorov dodržiavať.

Mnohé neotvoria

Úrad verejného zdravotníctva to však zasa raz nezvládol. Opatrenie bolo na webe úrade zverejnené krátko po 22.00 hodine a mnohé obchody tak nemali dostatok času splniť prísne opatrenia.

Podobne postupoval pritom Úrad verejného zdravotníctva už viac krát, kedy napríklad zaviedol povinné nákupné časy pre seniorov vo všetkých prevádzkach. Mnohí obchodníci ani vtedy nemali čas na splnenie opatrení a navyše mnohí o tom ani nevedeli, keďže hlavný hygienik na to vôbec neupozornil.

Prísne opatrenia pre mnohých budú navyše znamenať aj vysoké náklady, ktoré sa im nevrátia pre obmedzenia. Mnohé hoteli napríklad už avizovali, že s tými tvrdými opatreniami sa im ani otvoriť neoplatí.  

Čo ostáva zatvorené

 • S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:
 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovnošportové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • fitness centrá,
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru,
 • rekondičné pobyty.

Otvorené však môžu mať:

 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne,
 • vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a spŕch, bez prítomnosti obecenstva,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení,
 • prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže),
 • vonkajších priestorov zoologických záhrad a botanických záhrad, s dodržaním odstupu ľudí od zvierat minimálne 2 metre,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Otvoriť môžu aj menšie nákupné centrá

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa na základe rozhodnutia ÚVZ uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby v stálych architektonických objektoch združujúcich viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok alebo prevádzok poskytujúcich služby, okrem:

 • všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
 • predajní drogérie,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania,
 • prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
 • prevádzok kvetinárstiev.

Čo musia dodržiavať obchodníci?

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 3 nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zakazuje sa prítomnosť verejnosti vo vnútorných priestoroch týchto prevádzok, okrem návštev hygienických zariadení prevádzky,
 • otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod.,
 • medzi stolmi vo vonkajších priestoroch musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • obsluhujúci personál terasy používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít v priestoroch ubytovacích zariadení,
 • zakazuje sa podávať pokrmy a nápoje vo vnútorných priestoroch ubytovacích zariadení, s výnimkou donášky na izbu,
 • ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách, maximálne dve osoby s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
 • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre,
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • výučbu vykonávať dištančnou formou,
 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora,
 • po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
 • medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút.

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,
 • po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšia manipulácia s ňou bude možná až po uplynutí 24 hodín.

V nedeľu zatvorené

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania nariaďuje Úrad verejného zdravotníctva SR  pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

V nedeľu môžu mať otvorené:

 • prevádzky veterinárnych ambulancií,
 • verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby, verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzky donáškových služieb,
 • prevádzky ubytovacích zariadení,
 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, špeciálnych výchovných zariadení
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Seniori už iba v potravinách a drogériách

S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje Úrad verejného zdravotníctva umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Vyhradené časy pre seniorov tak opäť platia iba pre obchody s potravinami a drogérie. Ostatné prevádzky nemusia mať vyhradené hodiny len pre seniorov nad 65 rokov.

Milanhttps://www.slobodnaeuropa.eu/
Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu