Viac

  Od 14. apríla budú platiť nové pravidlá pre vstup do Rakúska a Česka

  Česká republika

  Podmienky vstupu a výstupu cezhraničných pracovníkov na a z územia ČR, ktoré sú platné od 14. apríla 2020 od 00:00.

  Prvú kategóriu tvoria občania Slovenska, Nemecka, Poľska, Rakúska/iných členských štátov EÚ s povolením k pobytu na území susedných štátov.

  Cezhraniční pracovníci prekračujúci štátnu hranicu ČR za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území ČR:

  • Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní. 
  • Od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice. Pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7;  cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody.
  • Po príchode do ČR musí cezhraničný pracovník ešte pred začatím pracovného turnusu, t. j. pred začatím výkonu práce na území ČR, absolvovať povinnú 14-dňovúj nariadenú (domácu) karanténu.
  • Po jej skončení môže začať pracovať a najskôr po 14 kalendárnych dňoch vycestovať z územia ČR a vrátiť sa do domovského štátu.
  • Pokiaľ má teda cezhraničný pracovník v ČR pracovať 14 dní, celková doba jeho pracovného pobytu na území ČR je predĺžená o povinnú 14-dňovú nariadenú karanténu. 

  Požadované doklady:    

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom ČR
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR  

  Občania ČR/členského štátu EÚ s povolením k pobytu na území ČR:

  • Cezhraniční pracovníci prekračujúci štátnu hranicu ČR – za účelom vstupu a výkonu práce (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území susedných štátov – Slovenska, Poľska, Nemecka a Rakúska:
  • Cezhraniční pracovníci musia naďalej pendlovať len v tzv. turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní.
  • Od 14. apríla 2020 môžu vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice. Pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7.  Cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody.
  • Po každom návrate do ČR z turnusu v susednom štáte, sa musia cezhraniční pracovníci podrobiť povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karanténe.
  • Až po jej skončení môžu opäť vycestovať z ČR do susedného štátu na 14-denný alebo dlhší pracovný turnus v susednom štáte

  Požadované doklady:

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom susedného štátu
  • doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR

  Výnimka

  Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na cezhraničných pracovníkov – len občanov ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorí prekračujú štátne hranice ČR a vykonávajú pracovné činnosti (na základe platnej pracovnej zmluvy) na území susedného štátu – Slovenska, Poľska, Nemecka a Rakúska v oblasti zdravotníctva, sociálnych službách, integrovaného záchranného systému alebo  kritickej infraštruktúry. 

  Pre tieto kategórie cezhraničných pracovníkov neplatí povinnosť 14-dňových alebo dlhších pracovných turnusov, t. j. občania ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR môžu prekračovať štátnu hranicu každý deň alebo napríklad v režime pondelok až piatok, či inak.

  Pokiaľ ale ich pracovný turnus na území susedného štátu presiahne dĺžku 14 kalendárnych dní, musia sa podrobiť po návrate do ČR povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karanténe. 

  Požadované doklady:    

  • potvrdenie cezhraničného pracovníka – vydané zamestnávateľom susedného štátu
  • nóta zastupiteľského úradu susedného štátu v ČR

  doklad o absolvovaní povinnej 14-dňovej nariadenej (domácej) karantény – vydaný hygienickou stanicou ČR podľa miesta dočasného bydliska na území ČR; len v prípade, že pracovný pobyt  cezhraničného pracovníka  – občana ČR/členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR presiahne v susednom štáte dĺžku 14 kalendárnych dní    

  Viac: Informácie o podmienkach vstupu a výstupu z územia ČR platných od 14. apríla 2020 na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

  Rakúsko

  S platnosťou od 14. apríla 00.00 h budú mať vstup na územie Rakúska povolené osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku, ktoré nebude staršie ako 4 dni.

  Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska, alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia domácu 14-dňovú  karanténu (prípadne do doby predloženia potvrdenia o negatívnom teste).

  Opatrenie sa rovnako nevzťahuje na tzv. pendlerov – dopravu za prácou (na základe potvrdenia od zamestnávateľa, resp. pracovnej zmluvy), prepravu tovaru; osoby, ktoré podliehajú povinnému zdravotnému poisteniu v Rakúsku a využitie lekárskych služieb je potvrdené lekárom na osobitnom formulári; ako aj tranzit cez územie Rakúska.

  Prejazd územím Rakúska bude umožnený po podpise potvrdenia, že cestujúci z trasy neodbočí a preukáže dôvod svojej cesty (napr. pracovnú zmluvu v inom štáte, do ktorého cestuje), a bude mať plnú palivová nádrž. Opatrenie predbežne platí do konca apríla.

  Ján
  Sledujeme to najdôležitejšie z diania doma aj vo svete, vo svete technológií a tiež vo svete peňazí. SlobodnaEuropa.eu pre slobodu informácií...

  ZANECHAŤ ODPOVEĎ

  Zadajte svoj komentár!
  Zadajte svoje meno tu